Mall för nytt anslagsbevis

1. Dubbelklicka på fildelningen nedan och peka ut rätt mapp.

2. Klicka på "Publicera" och bocka i rutan "Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle" och välj det datum och tidpunkt då anslaget ska avpubliceras.

3. Klicka på fliken "Metadata" och fyll i korrekt metadata för fälten "Organ", "Datum", "Paragrafer" osv.

4. Klicka på knappen "Publicera". - Klart!

Organ: Miljö- och byggnadsnämndens arbetsutskott
Datum: 2020-10-06
Paragrafer: 115-120
Datum då anslaget sattes upp: 2020-10-15
Datum då anslaget tages ned: 2020-11-06