Mall för nytt anslagsbevis

1. Dubbelklicka på fildelningen nedan och peka ut rätt mapp.

2. Klicka på "Publicera" och bocka i rutan "Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle" och välj det datum och tidpunkt då anslaget ska avpubliceras.

3. Klicka på fliken "Metadata" och fyll i korrekt metadata för fälten "Organ", "Datum", "Paragrafer" osv.

4. Klicka på knappen "Publicera". - Klart!

Organ: Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott
Datum: 2020-02-10
Paragrafer: 1-8
Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-18
Datum då anslaget tages ned: 2020-03-10