Mall för nytt anslagsbevis

1. Dubbelklicka på fildelningen nedan och peka ut rätt mapp.

2. Klicka på "Publicera" och bocka i rutan "Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle" och välj det datum och tidpunkt då anslaget ska avpubliceras.

3. Klicka på fliken "Metadata" och fyll i korrekt metadata för fälten "Organ", "Datum", "Paragrafer" osv.

4. Klicka på knappen "Publicera". - Klart!

Organ: Kultur- och fritidsnämnden
Datum: 2019-09-30
Paragrafer: 67-79
Datum då anslaget sattes upp: 2019-10-09
Datum då anslaget tages ned: 2019-11-01