Mall för nytt delegationsbeslut

1. Klicka på "Publicera" och bocka i rutan "Avpublicera sidan vid ett senare tillfälle" och välj det datum och tidpunkt då anslaget ska avpubliceras.

2. Klicka på fliken "Metadata" och fyll i korrekt metadata för fälten "Organ", "Delegaat", "Beslutsdatum" osv.

3. Klicka på knappen "Publicera". - Klart!

Organ: Barn- och utbildningsnämnden
Delegat: Victoria Rhudin Lindell
Beslutsdatum: 2020-02-06
Beteckning: Beslut om placering i förskoleklass BUN/2020:55
Datum då anslaget sattes upp: 2020-02-14
Datum då anslaget tages ned: 2020-03-07