Här samlar vi nyheter
och länkar om
hur alla kan minska
risken för att smitta
varandra med
coronaviruset.

Att vaccinera dig och
stanna hemma vid symptom
är bästa sättet
att stoppa smittspridningen.

Med anledning av coronaviruset/covid 19

Film: För varje dos kommer vi närmare! Region Skåne #kavlauppärmen

Från och med den 1 april klassas covid-19 inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Lomma kommun följer de råd och riktlinjer som ges på nationell och regional nivå och agerar med stöd av Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer.

Fortsatt gäller följande rekommendationer:

 • Alla som är över 12 år bör vaccinera sig.
 • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk och har symtom som kan vara covid-19. 
 • Vuxna personer som inte har vaccinerat sig bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus.
 • För att skydda de mest sårbara bör riskreducerande åtgärder inom hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen finnas kvar.

Läs mer på: Gällande åtgärder mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restriktioner tas bort 9 februari - Krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination, tredje dos

Alla över 18 år rekommenderas en tredje dos covidvaccin. Det måste ha gått minst tre månader sedan det förra vaccinationstillfället.

Lediga tider för vaccination - Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination, fjärde dos

För dig som är 65 år och äldre.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar sedan tidigare en fjärde dos vaccin mot covid-19 till personer som bor på särskilt boende för äldre (SÄBO), har hemtjänst eller hemsjukvård. Från och med nu omfattas även alla som är 65 år och äldre, samt personer som är 18–64 år med måttlig till allvarlig immunbrist.

Den andra påfyllnadsdosen erbjuds från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader. 

Lediga tider för vaccination - Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vaccination, femte dos

För dig som har besök i hemmet av kommunal sjuksköterska eller har besök av hemtjänst för din personliga omvårdnad och för dig som år 80 år eller äldre.

Nu erbjuds du att vaccinera dig mot covid-19 med en påfyllnadsdos.

Den tredje påfyllnadsdosen erbjuds från det att fyra månader har gått sedan det förra vaccinationstillfället. För personer med immunbrist kortas tiden till tre månader. 

Lediga tider för vaccination - Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information kring kommunens särskilda boenden

Det är öppet för besökare på Lomma kommuns särskilda boenden. För att hindra smittspridning av covid-19 uppmanas besökare att tänka extra noga på att följa de gällande riktlinjerna. Det är bättre att avstå från ett besök om du känner dig osäker på om du är frisk, än att riskera att sprida smitta på boendet.

Syftet är att skydda våra mest utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta.

Detta gäller för säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden:

 • Du som besöker boendet måste vara frisk! Besökare ska stanna hemma vid förkylningssymtom
 • Besöket ska först och främst vara i den enskildes lägenhet
 • Du får möjlighet att tvätta/sprita dina händer
 • Gemensamma aktiviteter kommer fortsatt att ske avdelningsvis och med fokus på planering för luftiga avstånd mellan brukare i gemensamhetsutrymmen

Nuvarande krav på smittspårning kommer att ligga kvar, med den skillnaden att brukare som testats negativt kan vid frånvaro av symtom efter 5 dagar vistas i gemensamhetsutrymmen.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan dessa riktlinjer ändras. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren. Närmsta anhörig blir alltid kontaktad via telefon eller e-post.

Munskydd och visir

Den 22 juni 2022 gick Vårdhygien ut med nya rekomendationer för användningen av munskydd inom vården. Bakgrunden är att antalet fall med covid-19 har stigit de senaste veckorna. Det märks bland annat genom ökat antal utbrott i vård- och omsorgsverksamheter. En bidragande orsak till den ökande smittspridningen kan vara ett skifte i omikronvariant från BA.2 till BA.5 och att människor träffats i större omfattning i samband med skolavslutningar och studentfirande.

Från och med 22 juni 2022 ska:

 • Munskydd användas vid allt ansiktsnära arbete för att skydda både patienter och vård- och omsorgstagare.
 • Besökare till vård- och omsorgstagare ska erbjudas munskydd

Var uppmärksam på tecken till luftvägssymtom eller feber hos patienter och omsorgstagare och ta prov för covid-19. Använd i första hand PCR-test. Antigentester har en lägre känslighet och ska de användas bör det vara tidigt i sjukdomsförloppet då virusmängderna är högre.

Som medarbetare i hälso- och sjukvård bör du vara uppmärksam på symtom och stanna hemma. Boka tid för testning via 1177.se. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekommendationen baseras på den nuvarande situationen och kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen av covid-19 och dess kliniska konsekvenser utvecklas.

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Ändrade förutsättningar och nya besked kan innebära ändrade beslut.

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson

Senast uppdaterad: