Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Servicemätning

Lomma kommun vill öka tillgängligheten och ge en så bra service som möjligt för kommunens invånare. Därför genomförs en servicemätning som syftar till att ta reda på vilken service kommunen ger invånare kommunen avseende telefon och e-postkontakter.

Resultatet används för att jämföra med andra kommuner som deltagit i undersökningen och som underlag i att förbättra den egna verksamheten. Senast Lomma kommun var med i servicemätningen var år 2015.

Resultat 2015

Undersökningen omfattade 108 telefonsamtal och 54 skickade e-post till kommunen. Frågorna berörde nio olika förvaltningsområden; bygg, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och vägar. Mätperioden var fyra-fem veckor med start i oktober 2015.

Mätparametrarna för telefoni innefattades bland annat av tillgänglighet, bemötande och svarstid till huvudnummer. Mätparametrarna för e-post innefattade bland annat svarstid från det att ett e-post skickats, svarskvaliteten och om den berörda fick svar på sin fråga.

På nästan samtliga mätparametrar har Lomma kommun förbättrat sig från föregående år då mätningen gjorts. Helhetsintrycket av alla samtalsparametrar gjorde att Lomma kommun hamnade på en fjärde plats av 131 deltagande kommuner.

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2017-10-06