Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Servicemätning

Lomma kommun vill öka tillgängligheten och ge en så bra service som möjligt för kommunens invånare. Därför genomförs en servicemätning som syftar till att ta reda på vilken service kommunen ger invånare kommunen avseende telefon och e-postkontakter.

Resultatet används för att jämföra med andra kommuner som deltagit i undersökningen och som underlag i att förbättra den egna verksamheten.

Resultat 2018

Undersökningen omfattade 108 telefonsamtal och 54 skickade e-postmeddelanden till kommunen. Frågorna berörde nio olika förvaltningsområden; bygg, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och vägar. Mätperioden var fyra-fem veckor med under oktober 2018.

Mätparametrarna för telefoni innefattar bland annat av tillgänglighet, bemötande och svarstid till huvudnummer. Mätparametrarna för e-post innefattar bland annat svarstid från det att e-post skickats, svarskvaliteten och om den berörda fick svar på sin fråga.

Resultatet från 2018 visar att Lomma ligger över genomsnittet i majoriteten av måtten, men gällande helhetsintrycket av alla samtalsparametrar hamnar kommunen på plats 27 av 150 deltagande kommuner. Detta är en försämring sedan 2015 (som var senaste gången Lomma deltog) då kommunen hamnade på en fjärde plats av 131 deltagande kommuner.

Delar av resultatet ingår även i resultatsammanställningen Kommunens Kvalitet i Korthet.

Kontaktuppgifter

Elin Westerberg

Verksamhetsutvecklare

040-641 15 91

Sidansvarig: Elin Westerberg
Senast uppdaterad: 2019-10-24