Servicemätning

Lomma kommun vill öka tillgängligheten och ge en så bra service som möjligt för kommunens invånare. Därför genomförs en servicemätning som syftar till att ta reda på vilken service kommunen ger invånare kommunen avseende telefon och e-postkontakter.

Resultatet används för att jämföra med andra kommuner som deltagit i undersökningen och som underlag i att förbättra den egna verksamheten.

Resultat 2019

Undersökningen omfattade 108 telefonsamtal och 54 skickade e-postmeddelanden till kommunen. Frågorna berörde nio olika förvaltningsområden; bygg, förskola, grundskola, individ- och familjeomsorg, miljö och hälsa, äldreomsorg, handikappomsorg, kultur och fritid samt gator och vägar. Mätperioden var fyra-fem veckor med under oktober 2019.

Mätparametrarna för telefoni innefattar bland annat av tillgänglighet, bemötande och svarstid till huvudnummer. Mätparametrarna för e-post innefattar bland annat svarstid från det att e-post skickats, svarskvaliteten och om den berörda fick svar på sin fråga.

Mätningen visade att Lomma kommun ligger på plats 33 av 126 gällande helhetsintryck vid telefonkontakt. Kommunen låg betydligt högre än genomsnittet för nio av tretton parametrar och i nivå med övriga kommuner för tre parametrar och under genomsnittet för en parameter. Svarstiden efter koppling från Kontaktcenter är den parameter där kommunen låg under genomsnittet, fokus framöver kommer därför vara att säkra upp svarstiderna ute hos tjänstemän och handläggare.

Delar av resultatet ingår även i resultatsammanställningen Kommunens Kvalitet i Korthet.

Kontaktuppgifter

Annica Walker

e-handelsansvarig

Sidansvarig: Annica Walker

Senast uppdaterad: