Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunens kvalitet i korthet

Hösten 2016 samlade Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, in statistik och jämförelsematerial från de av landets kommuner som deltog i undersökningen ”Kommunens kvalitet i korthet”, däribland Lomma kommun.

Vilken kvalitet erbjuder Lomma kommun sina invånare?

Varje år deltar Lomma kommun i ett projekt, lett av Sveriges Kommuner och Landsting, som heter Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med projektet är att identifiera viktiga egenskaper hos kommunernas olika tjänster, som är jämförbara över tid och mellan kommuner och som är lätta att kommunicera med våra medborgare.

Kommunens kvalitet i korthet undersöker fem områden;

  • kommunens tillgänglighet
  • trygghetsaspekter i kommunen
  • medborgarens delaktighet och kommunens information
  • kommunens effektivitet
  • kommunen som samhällsutvecklare

Varje område har ett antal ”mått” som SKL undersöker. Till sin hjälp hämtas statistik från flera olika källor, till exempel Öppna jämförelser, Kolada (som arbetar med kommunala analyser), Valmyndigheten, SCB, Skolverket och ytterligare ett antal externa undersökningar. Resultatet samlas i rapporten ”Kommunens kvalitet i korthet” som publiceras årligen. Resultatet används som en grund i kommunens verksamhetsutveckling, men skapar även en bild för medborgaren om den service som kommunen tillhandahåller.

Kontaktuppgifter

Tove Dannestam

Utvecklingschef

040-641 11 34

Sidansvarig: Tove Dannestam
Senast uppdaterad: 2017-09-20