Ordningsregler

Lomma kommun har lokala ordningsföreskrifter som kompletterar de nationella lagar och regler som finns. Ordningsföreskrifterna är till för att skydda hälsa och miljö för alla som lever och verkar i kommunen, och se till att offentliga platser är säkra och trygga.

De lokala ordningsföreskrifterna innehåller bestämmelser för följande områden:

 • Lastning av varor
 • Byggetablering, schaktning
 • Störande buller
 • Containrar
 • Vegetation, markiser, flaggor, skyltar, affischering
 • Insamling av pengar
 • Uppläggning av båtar och bryggor
 • Camping
 • Badförbud
 • Hundar
 • Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
 • Sprängning och skjutning av eldvapen
 • Ridning
 • Ambulerande försäljning
 • Ordningsföreskrifter för torghandel och mobila försäljningsvagnar
 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

Lokala ordningsföreskrifter för Lomma kommunPDF

 • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Martin Fransson
Senast uppdaterad: