Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hur fungerar utjämningssystemet?

Kommunerna svarar idag för en rad olika samhällsangelägenheter. Förutsättningar för att bedriva verksamheten varierar beroende på skatteunderlag, åldersstruktur, geografiskt läge, glesbygdsgrad, med mera.

För att utjämna dessa skillnader finns generella system för både inkomst- och kostnadsutjämning. Dessutom finns ett speciellt system för utjämning av LSS-kostnader mellan kommunerna som började gälla från och med 1 mars 2004.

Ett nytt utjämningssystem började gälla från 1 januari 2014 och det består av följande delar:

  • Inkomstutjämning
  • Kostnadsutjämning
  • Regleringsbidrag/-avgift
  • Strukturbidrag
  • Införandebidrag
Kontaktuppgifter

Marcus Nilsson

Ekonomichef

Sidansvarig: Marcus Nilsson
Senast uppdaterad: 2017-03-27