Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Budget

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Kommunfullmäktige fastställer årligen en budget för nästkommande år med tillhörande plan för ekonomin för ytterligare två år. I budgeten fastställs bland annat kommunens resursfördelning till de olika nämnderna, finansiella- och verksamhetsmässiga mål, upptagning av lån samt skattesatsen.

Nedan återfinns budget för Lomma kommun, både i sin helhet och i en kortare version.

Kontaktuppgifter

Marcus Nilsson

Ekonomichef

Sidansvarig: Elisabet Andersson
Senast uppdaterad: 2019-12-10