Årsredovisning

Lomma kommuns årsredovisning innehåller en sammanställning över kommunens och kommunkoncernens ekonomiska ställning och verksamhet per verksamhetsår.

Årsredovisningen i sin helhet presenteras här nedan.

Kontaktuppgifter

Kristian Fridqvist

Redovisningschef

Sidansvarig: Kristian Fridqvist
Senast uppdaterad: 2020-05-04