Sändning 2017-10-26

P.g.a. tekniska problem med websändningen saknas första halvan av fullmäktigemötet. Videon börjar på ärende 6. Ärende 10, fastställelse av budget, börjar vid 1.00.20. Vi beklagar att ljudet ibland är mycket lågt.