Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bolag och stiftelser

Lomma kommun har två helägda bolag, är delägare i fem företag och föreningar samt förvaltar B Kyhlbergs stiftelse.

Bolag

Helägda bolag

Lomma kommun äger 100 % av Lomma Servicebostäder AB och Lomma Uthyrningsfastigheter AB.

Lomma Servicebostäder AB är ett helägt kommunalt bolag. Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder m.m. med anknytning till vård, omsorg och serviceverksamhet.

Lomma Uthyrningsfastigheter AB är ett helägt kommunalt bolag. Föremålet för bolagets verksamhet är att inom Lomma kommun förvärva, äga, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som inte har någon direkt anknytning till av kommunen bedriven kärnverksamhet i form av vård, skola och omsorg.

Delägare

Kommunen är delägare i följande företag och föreningar:

  • AB Malmöregionens avlopp (ABMA)
  • Sydvästra Skånes Avfallsaktiebolag (SYSAV)
  • Sydvatten AB
  • Kraftringen AB | Lunds Energikoncern
  • Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Stiftelser

Följande stiftelse förvaltas av Lomma kommun:

B Kyhlbergs stiftelse, patienter vid Gustav V Jubileumsklinik vid lasarettet i Lund

Bidrag kan beviljas till tidigare anställda på före detta Eterniten, till patienter från Lomma som vårdas eller har vårdats på onkologiska kliniken i Lund och som har begränsade egna ekonomiska resurser.

Ansökningstiden är löpande.

För att ansöka om utdelning ur stiftelse skickas en skriftlig ansökan till:
Lomma kommun
B Kyhlbergs stiftelse
Sara Lorentz
234 81 Lomma

Tillsammans med din ansökan bifogar du intyg/underlag som styrker dina uppgifter.

Kontaktuppgifter

Sara Lorentz

Redovisningsassistent

040-6411072

Sidansvarig: Sara Lorentz
Senast uppdaterad: 2019-10-10