Här kan du läsa
vanliga frågor och svar
om hur Lomma kommun
arbetar med frågor
som rör coronaviruset.

Vanliga frågor om coronavirus/covid 19

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Här finner du svar på några av de frågor som vi får just nu kring hur Lomma kommun arbetar med dessa frågor.

Med reservation för att ändrade förutsättningar och nya besked också kan innebära ändrade beslut. Vi uppdaterar sidan löpande.

Lomma kommun har samlat en stabsgrupp med uppgift att hantera frågor kring organisationens hantering av coronaviruset. Gruppen har dagliga möten där de går igenom läget i kommunens egna verksamheter och stämmer av vilka frågor som behöver hanteras för vidare beslut av kommunledning. Regionala samrådsmöten sker också med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Smittskydd Skåne och andra aktörer.

Lomma kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och vi arbetar intensivt med kommunens samtliga verksamheter. Det är Region Skåne som ansvarar för smittspårning och om karantän ska göras på en verksamhet.

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t.ex. bostadsort, skola eller arbetsplats. Alla invånare ska kunna känna förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

I sommar gäller som tidigare delat ansvar, vilket innebär att var och en har ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra för att förebygga smittspridning av covid-19. Detta gäller även på stränder, badplatser och hamnar.

Kommunen har ingen tillsyn för personer som solar och badar, verksamheter som enbart erbjuder mat eller dryck för avhämtning samt folksamlingar på gator, torg eller i friluftsområden. Där är det allas ansvar att följa de allmänna riktlinjer som ges av bl.a. Folkhälsomyndigheten. Tillsyn på restauranger är det dock miljöenheten som ansvarar för. Här kan du läsa mer om miljöenhetens ansvar.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer inför sommarenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Som tidigare gäller delat ansvar för att förebygga smittspridning av covid-19. Det innebär att var och en har ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra. Detta gäller i såväl affärer som på stränder och badplatser.

Lomma kommun har genomfört ett antal olika åtgärder för att uppmana till att hålla avstånd. Bland annat har vi satt upp skyltar och beachflaggor med budskap om att hålla avstånd på olika platser i kommunen, tejpat upp kölinjer vid offentliga toaletter samt sprida information på vår hemsida och sociala medier.

Vi har även anställda trygghetsvärdar som rör sig runt i kommunen, som hjälper till att uppmana om att hålla avstånd.

Polisen svarar bäst på frågor om "50-personersregeln". Det är en annan lagstiftning och kommunerna kan enligt lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder inte kontrollera antalet gäster utan ska främst kontrollera om trängsel förekommer eller ej. Verskamhetsuövare ska kontakta polisen om musikunderhållning planeras för att ta reda på vad som gäller i det specifika fallet. 

Se mer på polisens hemsida om "50-personersregeln"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lomma kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och vi arbetar intensivt med kommunens samtliga verksamheter. Det är Region Skåne som ansvarar för smittspårning och om karantän ska göras på en verksamhet.

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t.ex. bostadsort, skola eller arbetsplats. Alla invånare ska kunna känna förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Lomma kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens riktlinjer för skola och förskola.länk till annan webbplats

Information till skolor och förskolor från Skolverketlänk till annan webbplats

Barn och elever är välkomna tillbaka till skolan två dygn efter att de tillfrisknat och inte längre uppvisar några symtom.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gällerlänk till annan webbplats

Alla gymnasieelever som är folkbokförda i Lomma kommun betalar en terminsavgift för skollunch. Efter Folkhälsomyndighetens rekommendation den 17 mars att införa distansundervisning för gymnasieskolor och lärosäten, har gymnasieeleverna inte kunnat utnyttja möjligheten att äta lunch på sin skola.

Terminsavgiften för gymnasieelever skrivna i Lomma kommun, betalas därför tillbaka med 50 procent. Detta kommer att ske oavsett om eleverna kommer att återgå till skolan under vårterminen.

Kreditering och återbetalning kommer att ske under våren. De personer som redan har betalat fakturan kommer att återbetalas 400 kronor. De som inte har betalat, kommer att krediteras fakturan och skickas en ny på 50 procent av kostnaden, det vill säga 400 kronor.

Regeringen beslutade den 31 mars om besöksförbud på landets samtliga äldreboenden, för att förhindra smittspridningen av covid-19. Enligt Folkhälsomyndighetens förslag upphörde det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre den 1 oktober, med lokala variationer.

För att minska smittrisken gäller fortfarande att noga följa de hygienrutiner som anges. Syftet är att skydda våra mest utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta.

Via denna länk kan du läsa information från Frösunda Omsorg kring praktiskt tillvägagångssätt gällande de särskilda boendena Jonasgården i Bjärred och Vega, Orion och Strandängsgatan i Lomma.

Folkhälsomyndigheten bedömer den allmänna smittspridningsrisken av coronaviruset/covid-19 till mycket hög. Därför uppmanas alla invånare i Sverige att undvika sociala kontakter om man har symptom på luftvägsinfektion, även milda symptom. Personer över 70 år rekommenderas att begränsa kontakter med andra människor så långt det går.

Information till äldre från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Medarbetare i Lomma kommun uppmanas att undvika utbildningar och konferenser samt resor. Dessutom ska kommunala evenemang senareläggas eller ställas in. Detta för att motverka allmän smittspridning av coronaviruset och att säkerställa att Lomma kommun kan upprätthålla sitt samhällsansvar.

Detta gäller för övriga möten:

  • Går aktiviteten att lösa digitalt ska den genomföras digitalt istället för fysiskt
  • Är aktiviteten nödvändig för verksamheten just nu? Kan den skjutas upp ska den skjutas upp.
  • Finns det särskilda riskgrupper som bör beaktas, är det extra viktigt att mötet ställs in eller skjuts fram.

Medarbetare ska stanna hemma vid förkylningssymptom, även milda – det vill säga snuva, hosta, halsont med mera. Extra viktigt är detta för våra medarbetare som jobbar nära äldre eller sjuka invånare.

Medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån, uppmanas att göra detta.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta och följer hygienrutiner.

Rådande omständigheter kan medföra att handläggning av kommunala ärenden i nuläget kan ta längre tid. Vi ber om förståelse för detta.

Samtliga evenemang som kommunen arrangerar ställs in tillsvidare. Detta gäller alla evenemang – på biblioteken, våra mötesplatser och även andra enheter. Detta görs för att förhindra smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Under Uppleva och göra, listar vi kultur- och fritidsaktiviteter som ni kan ta del av hemifrån eller ute i naturen.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna, på kort sikt och lång sikt, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 25 mars 2020.

Läs om åtgärderna under Näringsliv och arbete

Vi har även samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information om tillfälliga ändringar i lagar och regler.

Du hittar dessa länkar under: Information angående corona till näringslivet

Det är många som har hört av sig och vill hjälpa till och stötta utsatta riskgrupper.
För att underlätta detta, samordnar och organiserar kommunen ett samarbete med frivilliga där du som vill kan engagera dig och hjälpa de som ska hålla sig hemma. Det kan handla om att handla mat, hämta medicin, lämna låneböcker, gå ut med hunden eller bara finnas tillgänglig för ett samtal.

Om du har utbildning och erfarenhet som sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde och kan tänka dig att tillfälligt hjälpa till, får du också gärna göra en intresseanmälan. Vi återkommer med en förfrågan om det skulle bli aktuellt.

Likaså om du behöver hjälp, kan du anmäla ditt intresse via länken nedan, så kopplar vi samman dig med en person som vill hjälpa till.

Läs mer och anmäl intresse på lomma.se/volontar

Frågor om coronaviruset?

För att undvika att belasta 1177, ring det nationella informationsnumret 113 13, eller besök 1177.se om du har frågor om covid-19.

Aktuell information från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten.se - Vanliga frågor och svarlänk till annan webbplats

Frequently asked questions about Covid 19 in Englishlänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

1177.se Vårdguidenlänk till annan webbplats

Frågor och svar om corona - Lättlästlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2020-09-30