Här kan du läsa
vanliga frågor och svar
om hur Lomma kommun
arbetar med frågor
som rör coronaviruset.

Vanliga frågor om coronavirus/covid 19

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Här finner du svar på några av de frågor som vi får just nu kring hur Lomma kommun arbetar med dessa frågor.

Med reservation för att ändrade förutsättningar och nya besked också kan innebära ändrade beslut. Vi uppdaterar sidan löpande.

I Region Skåne pågår vaccinationer mot covid-19. Alla som är över 18 år kommer att erbjudas vaccin, men de mest sårbara går först. Även 16-17-åringar erbjuds just nu vaccin. Du bokar tid hos mottagningar som vaccinerar på uppdrag av Region Skåne:

Lediga tider för vaccination mot covid-19 - Region Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om vaccination på Region Skånes hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination på 1177.se Länk till annan webbplats.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats.

Det är Folkhälsomyndigheten och Regionerna som ansvarar för de rekommendationer och riktlinjer som gäller för övriga samhället. Vi håller oss uppdaterade och följer de senaste direktiven, som återfinns på deras webbplatser.

Till kommunens verksamheter inkommer då och då frågor kring vad som gäller utifrån myndigheternas riktlinjer och rekommendationer. Det finns ingen möjlighet för oss i Lomma kommun att sammanställa alla dessa eftersom allt ändras efter rådande smittläge. Det är svårt att förutse och planera i pandemin, det är något vi har fått anpassa oss till det senaste året.

Det är svårt att kommunicera ett slutdatum för restriktionerna. I vissa fall har datum kommunicerats, då har det oftast utgått från att berörd myndighet har gått ut med ett specifikt datum. Med anledning av att åtgärderna styrs av smittläget är det svårt att planera utifrån kommunicerade datum. Allt handlar om rådande smittläge och de direktiv som myndigheterna ger vid aktuellt tillfälle.

För närvarande gäller samma restriktioner för alla, oavsett om vaccination skett eller inte.

Lomma kommun har en stabsgrupp med uppgift att hantera frågor kring organisationens hantering av coronaviruset. Gruppen har regelbundna möten där de går igenom läget i kommunens egna verksamheter och stämmer av vilka frågor som behöver hanteras för vidare beslut av kommunledning. Regionala samrådsmöten sker också med Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne, Smittskydd Skåne och andra aktörer.

Lomma kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och vi arbetar intensivt med kommunens samtliga verksamheter. Det är Region Skåne som ansvarar för smittspårning och om karantän ska göras på en verksamhet.

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t.ex. bostadsort, skola eller arbetsplats. Alla invånare ska kunna känna förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Som tidigare gäller delat ansvar för att förebygga smittspridning av covid-19. Det innebär att var och en har ett eget ansvar att hålla avstånd till varandra. Detta gäller i såväl affärer som på stränder och offentliga platser.

Lomma kommun har genomfört ett antal olika åtgärder för att uppmana till att hålla avstånd. Bland annat har vi satt upp skyltar och beachflaggor med budskap om att hålla avstånd på olika platser i kommunen, markerat kölinjer vid offentliga toaletter samt sprida information på vår hemsida och sociala medier.

Lomma kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring skola och förskola. Såväl gymnasieelever och högstadieelever har eller har haft fjärr- och distansundervisning på deltid.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer för skola och förskola. Länk till annan webbplats.

Information till skolor och förskolor från Skolverket Länk till annan webbplats.

Lomma kommun följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger och vi arbetar intensivt med kommunens samtliga verksamheter. Det är Region Skåne som ansvarar för smittspårning och om karantän ska göras på en verksamhet. I de fall det finns konstaterad smitta på en skola, underättas berörda och man uppmanas till att vara extra uppmärksam på symptom. Rör det sig om ett eller enstaka fall skickas information från Region Skåne till den avdelning/klass/stadie som är berörd.

Region Skåne informerar bara kommunen om det finns anledning att verksamheterna ska agera på ett särskilt sätt. På grund av patientsekretessen lämnar inte Region Skåne ut information om smittade, misstänkt smittade och inte heller vilka personer som kan behöva provtagning. Om kommunen skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som t.ex. bostadsort, skola eller arbetsplats. Alla invånare ska kunna känna förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Lomma kommun erbjöd fr.o.m. januari 2021 alla gymnasieelever folkbokförda i kommunen, att hämta skollunch på grundskolorna i kommunen under perioder av distansundervisning. Det innebär att det inte är aktuellt med avdrag på fakturan för skolmåltidsavgift under vt -21.

Under perioden av distansundervisning 2021 erbjuds skolmat via hämtning på kommunens grundskolor.

Om barnet inte har testats ska barnet stanna hemma tills barnet är helt symtomfritt plus 2 extra dygn.

Om 7 dygn har gått sedan insjuknandet och de två sista dygnen varit utan feber och med gott allmäntillstånd, kan barnet återgå till förskola och annan skolverksamhet även om det har kvar lindriga symtom (exempelvis lätt hosta eller lätt snuva).

Folkhälsomyndigheten: Om du eller någon annan i familjen har blivit sjuk Länk till annan webbplats.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 Länk till annan webbplats.

Regler kring vård av barn (vab) finns på Försäkringskassans webbplats:

Försäkringskassan: Coronaviruset - Det här gäller Länk till annan webbplats.

Det är öppet för besökare på Lomma kommuns särskilda boenden. För att hindra smittspridning av covid-19 uppmanas besökare att tänka extra noga på att följa de gällande riktlinjerna. Det är bättre att avstå från ett besök om du känner dig osäker på om du är frisk, än att riskera att sprida smitta på boendet.

Syftet är att skydda våra mest utsatta äldre och personer i andra riskgrupper från smitta.

Detta gäller för säkra besök på våra vård- och omsorgsboenden:

  • Du som besöker boendet måste vara frisk! Du ska vara symptomfri (ingen snuva, hosta, ont i halsen, feber, huvudvärk, muskelvärk, magbesvär eller bortfall av lukt/smak)
  • Om du träffat någon med covid-19 under de senaste 7 dagarna så ska du inte besöka din anhörig.
  • Ring boendet och boka ditt besök.
  • Var beredd på att vi kan be dig byta till en annan dag, om allt för många vill besöka boendet samma dag. Vi ber dig att ha förståelse för detta.
  • Undvik helst besök under morgon- och kvällsarbetet samt under måltider.
  • Besöket ska ske inne i lägenheten eller utomhus t.ex. under en promenad
  • Du får möjlighet att tvätta/sprita dina händer. Det finns visir eller munskydd att bära under besöket. Medtag gärna eget munskydd. Vid ankomst möts du ibland upp av personal i entrén. Ni kommer då att följas åt till din anhörigas lägenhet.
  • Det är inte tillåtet för anhöriga att vara i de allmänna utrymmena.
  • Kom ihåg att hålla avståndet på två meter till din anhöriga såväl som till övriga personer på boendet.

Vi ber dig att respektera dessa riktlinjer. Det är allas vårt ansvar att hindra smittspridningen.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan dessa riktlinjer ändras. Vid misstänkt och/eller bekräftad smitta isoleras enheten och information anslås på dörren.

Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att undvika smitta och följer hygienrutiner.

Alla medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån, ska göra detta.

Precis som alla andra, ska medarbetare stanna hemma vid förkylningssymptom, även milda – det vill säga snuva, hosta, halsont med mera. Extra viktigt är detta för våra medarbetare som jobbar nära äldre eller sjuka invånare.

Sedan tidigare uppmanas medarbetare i Lomma kommun att undvika utbildningar och konferenser samt resor. Kommunala evenemang senareläggas, ställs in eller ställs om till digital verksamhet. Detta för att motverka allmän smittspridning av coronaviruset och att säkerställa att Lomma kommun kan upprätthålla sitt samhällsansvar.

Rådande omständigheter kan medföra att handläggning av kommunala ärenden i nuläget kan ta längre tid. Vi ber om förståelse för detta.

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna, på kort sikt och lång sikt, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 25 mars 2020.

Åtgärderna under Näringsliv och arbete

Vi har även samlat ett antal länkar där du som företagare kan hitta viktig information om tillfälliga ändringar i lagar och regler.

Du hittar dessa länkar under: Information angående corona till näringslivet

Det är många som har hört av sig och vill hjälpa till och stötta utsatta riskgrupper.
För att underlätta detta, samordnar och organiserar kommunen ett samarbete med frivilliga där du som vill kan engagera dig och hjälpa de som ska hålla sig hemma. Det kan handla om att handla mat, hämta medicin, lämna låneböcker, gå ut med hunden eller bara finnas tillgänglig för ett samtal.

Om du har utbildning och erfarenhet som sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde och kan tänka dig att tillfälligt hjälpa till, får du också gärna göra en intresseanmälan. Vi återkommer med en förfrågan om det skulle bli aktuellt.

Likaså om du behöver hjälp, kan du anmäla ditt intresse via länken nedan, så kopplar vi samman dig med en person som vill hjälpa till.

Läs mer och anmäl intresse på lomma.se/volontar

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: