دری (dari)

Information in dari از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنید

معلومات به دلیل ویروس کرونا/کووید ۱۹

اداره صحت عامه (Folkhälsomyndigheten) خطر عمومی شیوع ویروس کرونا/کووید ۱۹ را بسیار بلند ارزیابی میکند.

همه باشندگان سویدن ترغیب می شوند که در صورتی که علایم التهاب در مجاری تنفسی دارند حتی اگر بسیار کم هم باشد از تماسهای اجتماعی اجتناب ورزند. اجماع عمومی مردم که بیشتر از ۵۰ نفر باشد ممنوع میباشد.

وزارت خارجه سویدن نیز به مردم می گوید که از همه سفر های غیر ضروری به تمام ممالک خودداری کنند.

کمون لومه تغییرات در مورد ویروس کرونا و دستور و رهنمود های پیشنهادی مرجعه های ذیربط را تعقیب میکند. تغییرات در موضوع و اطلاعات تازه به معنی تغییرات در تصامیم میباشد.

بخاطر اینکه از شیوع مرض کووید-۱۹ جلوگیری شود به تاریخ ۳۱ ماه مارچ دولت تصمیم منع عیادت به تمام خانه های سالمندان در تمام مملکت را گرفته است.

ریاست صحت عامه به تاریخ ۱۷ مارچ توصیه نمود که تدریس در لیسه ها نباید در ساختمان های این مکاتب به پیش برده شود، بلکه از طریق راه دور و یا تدریس از طریق اینترنت باشد. به همین شکل مراجع تحصیلی دیگری مانند مکاتب بزرگسالان یا کاموکس و مکاتب فنی هم توصیه شده اند

در کمون لومه این حالات بالای تدریس سویدنی برای مهاجران هم اثر میگذارد، که آن هم از طریق اینترنت یا راه دور به پیش برده شود. به دیگر نوجوانان و شاگردان توصیه می شود که طرزالعمل و معلومات مکاتب و مراجع درسی شانرا تعقیب کنند.

تمام برنامه هایی را که کمون ترتیب میدهد تا اطلاع ثانوی لغو می شوند. این مربوط همه برنامه ها می شود ـ در کتابخانه ها، جاهای ملاقات ها و حتی در بخش های دیگر. شما می توانید که اطلاعات در مورد برنامه های دیجیتالی را در سایت ذیل به دست آورید.

Lomma.se/coronakultur

خدمات داوطلبانه

اگر می خواهید که داوطلبانه کمک نمایید و یا کمک بگیرید بخش کار داوطلبانه کمک کردن و کمک خواستن را بخوانید.

(متن به زبان سویدنی)

توصیه های عمومی برای اجتناب از شیوع بیماری

به نکات ذیل فکر کنید که

دست هایتان را اکثر وقت و دقیق بشویید.

سرفه کردن و عطسه زدن را در سطح زاویه آرنج انجام دهید.

از دست زدن به چشم ها، بینی و دهن خودداری کنید.

از اشخاصی که سرفه می کنند و عطسه می زنند یک مقدار فاصله بگیرید و از دست دادن با آنها خودداری کنید.

اگر مریض استید در خانه بمانید، تا زمانی که علایم بیماری تا مدت دو روز در شما دیده نشود.

برای خودداری از فشار کاری بالای شماره تلفون ۱۱۷۷ به شماره معلومات عمومی ۱۱۳۱۳ زنگ بزنید و یا اگر سوالی در مورد کوویدـ۱۹ دارید به سایت زیر مراجعه کنید.

1177.selänk till annan webbplats

معلومات جاری از مراجع ذیربط

از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنید länk till annan webbplats

خبرهای مربوط به شیوع ویروس جدید کرونا در سویدن به زبان فارسی|دریlänk till annan webbplats

راهکارهایی برای والدین در خصوص ویروس کرونا:اlänk till annan webbplats

نکاتی برای شما که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مهد کودکها و مکاتب با کودکان تان در خانه هستید.länk till annan webbplats

برای کودکان: اگر احساس نگرانی در مورد ویروس کرونا دارید بهتر است به نکات زیر توجه کنید/länk till annan webbplats

معلومات به زبان اشاره

krisinformation.se شما میتوانید که معلومات ترجمه شده به زبان اشاره ای را در اینجا پیدا کنید

معلومات ترجمه شده به زبان اشاره در مورد کوویدـ۱۹länk till annan webbplats

Region Skåne
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2020-04-22