Här samlar vi nyheter
och länkar om
hur alla kan minska
risken för att smitta
varandra med
coronaviruset.

Information med anledning av coronaviruset/covid 19

Tvätta händerna. BIld av Renate Köppel från Pixabay

För att minska spridningen av coronaviruset är det extra viktigt att tvätta händerna noga.

På den här sidan har vi samlat information om spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid 19. Länkar till myndigheternas information och tidigare publicerade nyheter hittar ni också här.

Folkhälsomyndigheten bedömer den allmänna smittspridningsrisken av coronaviruset/covid-19 till mycket hög.

Alla invånare i Sverige uppmanas att undvika sociala kontakter om man har symptom på luftvägsinfektion, även milda symptom. Allmänna folksamlingar över 50 personer förbjuds. UD avråder från icke nödvändiga resor till samtliga länder.

Lomma kommun följer händelseutvecklingen kring coronaviruset och de direktiv som svenska myndigheter rekommenderar. Ändrade förutsättningar och nya besked kan innebära ändrade beslut.

Information kring sommar och covid -19 från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Lägesbild för covid-19 i Skåne på Region Skånes webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

______________________________________________________________________________________________

Miljöenheten ansvar för tillsyn

Regeringen har nyligen beslutat att det från och med den 1 juli 2020 är kommunerna som är ansvarig tillsynsmyndighet så att trängsel inte uppstår bland gäster på livsmedelsverksamheter. I Lomma innebär det att Miljöenheten får uppdraget att genomföra tillsyn samt ställa krav på verksamheter som inte uppfyller kraven i lagstiftningen. Det är endast verksamheter som serverar livsmedel eller dryck för förtäring på plats som omfattas av de nya reglerna.

Läs här för mer information om Miljöenhetens ansvar samt vanliga frågor och svar.

Besöksförbud på äldreboenden

Regeringen beslutade den 31 mars om besöksförbud på landets samtliga äldreboenden, för att förhindra smittspridningen av covid-19. Folkhälsomyndigheten föreslår nu att det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre ska upphöra den 1 oktober med lokala variationer. Vi återkommer med besked om vad som gäller i Lomma kommun. Lomma kommun har för avsikt att följa de nationella riktlinjerna, såväl inom detta område som andra.

I Lomma kommun infördes besöksförbudet på de särskilda boendena Jonasgården i Bjärred och Vega, Orion och Strandängsgatan i Lomma. Kommunen kommer att fortsätta göra oanmälda inspektioner på vårdboendena som drivs av Frösunda Omsorg. Kommunen har också beställt surfplattor med mobilabonnemang som kan användas för att de boende ska kunna hålla kontakt med sina anhöriga.

Undantag kan göras för besökande till personer i livets slutskede under förutsättning att den besökande är symptomfri.

Volontärtjänst

Vill du hjälpa till som volontär eller behöver du hjälp, läs mer under Frivilligarbete - hjälpa till eller få hjälp

Vuxenutbildning, skolor och förskolor

Folkhälsomyndigheten rekommenderade den 17 mars att undervisningen i gymnasieskolan inte skulle bedrivas i skolans lokaler, utan genom fjärr- eller distansundervisning. Motsvarande rekommendation gällde också lärosäten, yrkeshögskolan och komvux. Rekommendationen om distansundervisning tas nu bort av Folkhälsomyndigheten och gymnasieskolorna kan återgå till ordinarie verksamhet från den 15 juni. Dock gäller fortfarande de allmänna rekommendationerna för att bromsa smittspridning och lämpliga åtgärder kan behöva vidtas.

Läs mer om rekommendationen på Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Förskolor och skolor håller öppet som vanligt enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

Information till skolor och förskolor från Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Information till företagare

För att lindra de ekonomiska konsekvenserna för företagare, på kort sikt och lång sikt, har kommunen tagit fram ett åtgärdspaket som kommunstyrelsen ställde sig bakom den 25 mars 2020.

Läs om åtgärderna under Näringsliv och arbete

Här har kommunen även samlat ett antal länkar där företagare kan hitta viktig information om tillfälliga ändringar i lagar och regler: Information angående corona till näringslivet

Kommunens arrangemang inställda

Samtliga evenemang som kommunen arrangerar är inställda tillsvidare. Detta gäller alla evenemang – på biblioteken, våra mötesplatser och även andra enheter. Detta görs för att förhindra smittspridning av coronaviruset/covid-19.

Läs mer om kultur- och fritidsaktiviteter som ni kan ta del av hemifrån eller ute i naturen under coronakultur

Lomma kommuns kontaktcenter i kommunhuset på Hamngatan 3 i Lomma är fortsatt öppet.

_________________________________________________________________________________________

Samlade nyheter på lomma.se rörande coronaviruset

2020-09-18 En annorlunda vardag

2020-09-09 Konstaterad smitta inom vård och omsorg – smittspårning påbörjad

2020-09-08 När kan mitt barn återgå till förskolan eller skolan?

2020-06-25 Avstånd och tillsyn

2020-06-12 Kort lägesbild av situationen inom vård- och omsorg

2020-05-27 Röster från Lomma kommuns covid-19 team

2020-05-13 Särskilt team hanterar misstänkt smitta

2020-05-06 Vi finns här för dig ❤️

2020-05-04 Nationaldagsfirandet ställs in

2020-04-30 Ingen konstaterad smitta inom vård och omsorg

2020-04-30 Tillverkning av skyddsutrustning i full gång

2020-04-29 Till livsmedelsverksamheter i Lomma kommun

2020-04-28 Tillhör du en riskgrupp och behöver hjälp med enklare ärenden?

2020-04-27 Information kring ett annorlunda Valborg

2020-04-24 Inställda feriearbeten inom äldreomsorgen

2020-04-24 Om du utsätts för hot, våld eller hedersförtryck

2020-04-17 Råd- och stödsamtal hos behandlingsteamet

2020-04-17 Lägesuppdatering kring coronaviruset

2020-04-14 Trivselhusets verksamhet ställs in

2020-04-08 Reducering av terminsavgift för skollunch

2020-04-07 Säsongsöppning av offentliga toaletter

2020-04-06 Nu kommer biblioteken i Lomma och Bjärred ut till dig!

2020-04-03 Lägesrapport för äldreboende och hemtjänst

2020-04-01 Besöksförbud på äldreboenden

2020-03-28 Vill du hjälpa till eller behöver du hjälp?

2020-03-26 Kultur och aktiviteter att ta del av hemifrån

2020-03-26 Åtgärdspaket för näringslivet

2020-03-24 Förtydligande kring intyg för barn med förkylningssymptom

2020-03-23 Om du eller ditt barn känner oro

2020-03-23 Handläggningstider kan påverkas

2020-03-19 Endast mat för avhämtning på restaurang Havsblick

2020-03-19 Inställt samrådsmöte den 24 mars

2020-03-19 Kulturskolan ger all undervisning digitalt

2020-03-18 Uppdaterad lista på kommunala evenemang och verksamheter som är inställda

2020-03-17 Undvik besök på äldreboende

2020-03-17 Undervisning på distans för gymnasie- och vuxenutbildning

2020-03-13 Alla kommunens evenemang ställs in i tre veckor

2020-03-13 Lista på kommunala evenemang och verksamheter som är inställda

2020-03-12 Bibliotekens evenemang ställs in under tre veckor

2020-03-12 Åtgärder för att minska smittspridningen

2020-03-12 Undvik onödiga besök på särskilda boende

2020-03-10 Information med anledning av coronaviruset

2020-03-10 Tänk på handhygienen – för din egen skull och andras

2020-03-06 Information med anledning av coronaviruset

___________________________________________________________________________________________

Allmänna råd för att undvika smitta

Tänk på att:

  • Tvätta händerna ofta och noga (se film om hur du tvättar händerna på rätt sätt)länk till annan webbplats
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik att röra ögon, näsa och mun
  • Håll fysiskt avstånd till varandra. Begränsa dina nära kontakter om du är 70+.
  • Stanna hemma om du har symptom eller är sjuk, tills du varit symptomfri i två dagar.

För att undvika att belasta 1177, ring det nationella informationsnumret 113 13, eller besök 1177.selänk till annan webbplats om du har frågor om covid-19.


Aktuell information från ansvariga myndigheter

Folkhälsomyndigheten.selänk till annan webbplats

Krisinformation.selänk till annan webbplats

1177.se Vårdguidenlänk till annan webbplats

_________________________________________________________________________________________

Om du känner stor oro

På BRIS och Rädda barnens hemsida kan du ta del av tips och råd på hur du pratar med ditt barn om coronaviruset. Även på Röda korsets hemsida finns det stöd att få i att hantera sin oro.

BRIS - så pratar du med ditt barn om coronaviruslänk till annan webbplats

Rädda barnen - så pratar du med barn om coronalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röda Korsets råd om att hantera orolänk till annan webbplats

Barn kan även ringa 116 111 till BRIS, kl 9-12 på vardagar, 14-21 alla dagar.
Som vuxen kan du kontakta Bris kuratorer på 0771-50 50 50, kl. 9-12, vardagar.

Via Röda Korset finns det en stödtelefon för sig som känner oro under Coronakrisen: 0771-900 800. Öppettider: måndag till fredag kl.12.00-16.00. Alla samtal är anonyma.

Sociala jourenlänk till annan webbplats når du på 046-12 12 99 om du råkar ut för akuta sociala problem under veckoslut eller helger. Läs mer om akut hjälp under Omsorg och hjälp.

_________________________________________________________________________________________

Information på teckenspråk

Du hittar teckenspråkstolkad information på krisinformation.se och Region Skåne:

Teckenspråkstolkad information om covid-19länk till annan webbplats

#En kram på distans - Tillsammans minskar vi smittanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information på lättläst svenska

Lättläst - krismyndigheten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgänglig information om corona - Myndigheten för tillgänglig medialänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lättläst om corona - 8 Sidorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nyheter på lätt svenska - SVTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Information in English and other languages

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on:

Q&A about the corona virus from ”The Public Health Agency of Sweden”länk till annan webbplats

Official information on the new corona virus from "krisinformation.se"länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages - how to protect yourself and others from Coronalänk till annan webbplats

Advice for parents and children about corona in other languages - Rädda barnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

News about the new coronavirus in English and other languages - SVTlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Information in other languages - lomma.se

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anders Åkesson
Senast uppdaterad: 2020-09-23