För att alla som jobbar
i Lomma kommun
ska må bra
finns det ett projekt
som kallas PEPP.

Målet är att utbilda
personal och chefer
hur man skapar ett
hållbart arbetsliv.

Hållbart arbetsliv i fokus - PEPP

Europeiska socialfonden logo

Att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer mår bra och utvecklas. Det är vad som står i fokus i EU-projektet PEPP som drog igång hösten 2017. Ett av Sveriges största ESF-projekt för kompetensutveckling inom området hälsa och hållbart arbetsliv.

Under år 2017–2019 genomförde Lomma kommun tillsammans med Kävlinge och Burlövs kommun, EU-projektet PEPP för att öka förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare och chefer utvecklas och mår bra.

Projektet PEPP var en satsning på 20 miljoner kronor varav 16 miljoner kronor i stöd från av Europeiska socialfonden. På sikt förväntas effekterna från projektet kunna bidra till att vända utvecklingen vad gäller såväl kort- och långtidssjukfrånvaro som fysisk och psykisk ohälsa.

Varje arbetsplats och chef fick kompetensutveckling anpassade efter deras behov. PEPP erbjöd 19 aktiviteter med koppling till hälsa och arbetsmiljö; allt ifrån stresshantering och rörelse på jobbet till grupputveckling och kommunikation. Totalt genomfördes närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar inom projektets tre kommuner för cirka 4 500 medarbetare.

Se filmen om PEPP Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

En ökad förståelse och ett startskott

PEPP är en del av Lomma kommuns långsiktiga satsning för att kunna erbjuda våra medarbetare och chefer ett hållbart och utvecklande arbetsliv. Med viktiga lärdomar och en gedigen kunskapsgrund från projektet arbetar kommunen vidare med att vara en arbetsplats där våra medarbetare och chefer ska må bra och trivas.

Satsningen utgick från tre spår som är centrala för ett hållbart arbetsliv; organisatoriska förutsättningar, hälsofrämjande ledarskap och engagerat medarbetarskap.

Modell för hållbart arbetsliv

Resultat och lärdomar från PEPP

Delrapport om Lomma kommun

Läs mer om PEPPs resultat, erfarenheter och lärdomar i delrapporten om Lomma kommun Pdf, 889.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Slutrapport om projektet

Är du nyfiken på resultat, erfarenheter och lärdomar från hela projektet?

Slutrapporten om PEPP, pdf Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Extern utvärderare

Läs rapporten där PEPPs resultat summeras av Tranquist Utvärdering som följt projektet: PEPP – Extern utvärdering, pdf Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Faktaruta:

PEPP – ”Personligt Engagemang På Plats”

  • Ett samarbete mellan tre kommuner; Burlöv, Kävlinge och Lomma
  • Omfattat cirka 4 500 medarbetare varav 200 chefer
  • En satsning på 20 miljoner kronor varav 16 miljoner kronor i stöd från av Europeiska socialfonden
  • Närmare 27 000 kompetensutvecklingstimmar inom engagerat medarbetarskap och hälsofrämjande ledarskap med syfte att bidra till ett hållbart arbetsliv där våra medarbetare utvecklas och mår bra.

Exempel på aktiviteter

Konferens: Hållbart arbetsliv i fokus

Den 4 oktober 2019 hölls konferens om EU-projektet PEPP - ett unikt samarbete mellan Burlöv, Lomma och Kävlinge kommun. Närmare 300 personer kom för att ta del av resultat, erfarenheter och få inspiration kring att arbeta för ett mer hållbart arbetsliv.

Se vad deltagare från konferensen tog med sig från dagen om PEPP: Konferens om EU-projekt PEPP på YouTube Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Programfolder Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Sofia Cederström

Senast uppdaterad: