Handel och service

Kollage Lomma handel

Handel och service är en viktig del av kommunens näringsliv och fler handelsytor är under planering i både Lomma och Bjärred.

Ett nytt centrum har skapats i Lomma under de senaste åren. Butiksytorna har blivit fler, vi har nyetablerade restauranger och cafeér och fördubblat serviceutbud. I Bjärred satsar vi på ny, uppfräschad miljö utanför centrumbyggnaden och nya verksamhetslokaler och nytt boende.

Våra centrum ska vara våra invånares offentliga vardagsrum: Träffa vänner för en bit mat eller en fika, låta barnen leka på lekplatserna. Och uppleva. Leva närmare hav och natur och handla lokalt, här- och närodlat. Använda den lokala service som finns.

Vi tycker det är viktigt med levande centrum. Därför har vi beslutat att satsa på våra två tätortscentrum och säga nej till handelsområden på externa lägen.

I Lomma arbetar vi med Lommastråket. Ett stråk som sträcker sig från centrum ända ut till havet. Ett stråk vi vill fylla med handel, service och upplevelser.

I Bjärred fokuserar vi på området kring Centrumfastigheten. Möjligheter till nya lokaler och en utemiljö som bjuder till att stanna kvar en stund.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Susanne Hallberg
Senast uppdaterad: