Lördag 3 juni 2023

Välkommen till
Långa bryggan i Bjärred!

BADPLATSEN

Badplatsen vid Långa bryggan har en lång tradition som mötesplats. Redan år 1901 uppfördes den ursprungliga bad- och nöjesanläggningen med kallbadhus, promenadpark, badhotell och eleganta restauranger.

Idag har den historiska badanläggningen ersatts av Långa bryggan, en cirka 500 meter lång träkonstruktion med ett modernt kallbadhus och restaurang längst ut.

2023 invigdes nya Långa bryggan som är högre och bredare än den tidigare bryggan som fanns på platsen, för bättre tillgänglighet och för att kunna möta framtida klimatförändringar.

TÄNK PÅ!

Grilla endast vid befintliga grillplatser eller använd engångsgrill. Släck med vatten när du grillat färdigt. Ta med din engångsgrill när du lämnar stranden.

Hästar och hundar får inte vistas inom badplatsområdet (se karta) från 1 maj till 31 augusti. Under förutsättning att hunden hålls kopplad, får passage dock ske på gångvägar inom badplatsområdet.

Vill man campa så finns det en campingplats i Habo Ljung, beläget mellan Bjärred och Lomma. Mer information går att hitta på www.haboljungcamping.se

Offentlig toalett

Närmsta offentliga toalett finns
vid Parkallén i anslutning till Långa bryggan. Toaletten är öppen året runt kl 06 – 24

Felanmälan

Ser du en överfull papperskorg eller något fel på till exempel gator, lekplatser, vattenledningar eller dylikt? Tveka då inte att göra en felanmälan ll oss.

lomma.se | info@lomma.se | Hamngatan 3, 234 81 Lomma