Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Tätortsportar i Habo Ljung

Busshållplats vid södra infarten till Habo Ljung.

Vägen genom Habo Ljung är en vältrafikerad sträcka och södra infarten till samhället saknar en säker passage för gång- och cykeltrafikanter. Efter bland annat önskemål från boende i området ska Lomma kommun nu genomföra åtgärder för att få bilisterna att sänka hastigheten när de passerar samhället.

Ritning över planerat arbete på Södra Västkustvägen, vid södra infarten till Habo Ljung.

Under hösten och vintern kommer Lomma kommun genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att få bilister att sänka hastigheten när de passerar Habo Ljung. Sträckan är det område där polisen får flest klagomål på hastighetsöverträdelser i kommunen. Genom att bygga tätortsportar som tydligt påvisar att trafikanterna passerar ett samhälle, ska de sänka hastigheten.

Då stäckan även är ett prioriterat kollektivtrafikstråk ska busshållplatserna vid södra infarten till Habo Ljung tillgänglighetsanpassas. I anslutning till busshållplatserna ska en säker passage för gång- och cykeltrafikanter över Södra Västkustvägen skapas och belysningen kommer att ses över för att öka säkerheten ytterligare.

Tillgänglighetsanpassade hållplatser

Att resa med buss ska vara enkelt för alla. I samband med att tätortsportarna byggs, kommer de befintliga busshållplatserna vid södra infarten till Habo Ljung att tillgänglighetsanpassas. Det innebär att de bland annat kommer höjas upp på en refug, vilket förenklar på- och avstigning med barnvagn, rullstol eller rullator.

Tidplan

Byggnationen kommer att pågå under hösten, med start i oktober, och förväntas vara klart till årsskiftet 2019/2020.

Under pågående arbete kommer tillfälliga busshållplatser att placeras ut och framkomligheten i trafiken kan vara begränsad på berörd sträcka.

Informationen kommer uppdateras fortlöpande.

Tillfälliga busshållplatser

Under perioden 11 november - 31 januari flyttas ordinarie hållplatslägen av Ljunghuset i båda riktningar.

Resande med linje 132 i södergående riktning mot Lomma och Malmö hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge på Södra Västkustvägen, cirka 30 meter norr om ordinarie hållplatsläge.

Resande med linje 132 i norrgående riktning mot Löddeköpinge hänvisas till ett tillfälligt hållplatsläge på Södra Västkustvägen, cirka 30 meter norr om ordinarie hållplatsläge.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Anna Bergh
Senast uppdaterad: 2019-11-04