Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lagar och regler

Lagen om allmänna vattentjänster

Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vattentjänstlagen) syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs med hänsyn till skyddet för männsikors hälsa och miljön.

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)

Dessa bestämmelser reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. Den inkluderar även en nformationsdel som riktas till fastighetsägarna.

Tilläggsbestämmelser till ABVA (Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna Vatten- och avloppsanläggningen)

Dessa bestämmelser anger vilka kvalitetskrav som gäller vid utsläpp från industrier och andra verksamheter till Lomma kommuns allmänna avloppsanläggningar. Bestämmelserna gäller även för tillfälliga verksamheter.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26