Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Var snäll mot ditt avlopp

Var snäll mot ditt avlopp

Det du lägger i, kommer nämligen tillbaka! 

Många tror att det man spolar ner i avloppet "försvinner". Det mesta som spolas ner kan tas om hand på reningsverket, men inte allt.

Användningen och spridningen av kemikalier ökar i samhället. En del av ämnen som vi använder oss av dagligen är svåra att bryta ner för avloppsreningsverken, vilket medför att kemikalier följer med det renande vattnet ut i naturen och skapar problem i våra sjöar och vattendrag.

Dessa kemikalier finns överallt i vår närhet; i möbler, kläder, hygienprodukter, elektronik, plast, bilar och så vidare. Om de inte hanteras på rätt sätt blir de kvar i vårt ekosystem och kan påverka både dig och framtida generationer.

Kretsloppet

Illustratör: Johanna Rehn

Avloppsreningsverk är till för att rena vatten från hushåll och andra verksamheter. Beroende vad vi slänger ner i avloppet kan problem uppstå redan innan vattnet kommer fram till reningsverket.

Stora föremål kan orsaka stopp i ledningar och pumpar, vilket kan leda till driftstörningar och i värsta fall översvämningar.

Vatten och avlopp utgör ett kretslopp där inget försvinner utan där olika ämnen kan tas tillvara genom att göra miljömedvetna val.

Det finns mycket du som konsument kan påverka
genom att låta bli att slänga saker i avloppet som inte hör hemma där.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26