Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Reningsverk

Till reningsverken ska allt vårt spillvatten transporteras för att kunna renas på ett tillfredsställande sätt. En viktig del i denna process är att ovidkommande vatten såsom vatten från dräneringar och stuprör inte ska tillföras spillvattenledningen.

Spillvattnet i kommunens norra delar pumpas till Borgeby reningsverk och spillvattnet från de södra delarna pumpas via Arlöv till Sjölunda reningsverk i Malmö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26