Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alla som använder
vatten och avlopp
i kommunen betalar
en avgift för det.

Lägenhet
Om du bor i en lägenhet
ingår avgiften i din hyra.
Om du får problem
med vattnet eller avloppet,
ska du ringa till den som
sköter om huset.

Eget hus
Om du äger ett hus
betalar du en avgift
som kallas lägenhetsavgift.

Avgifter

VA är en taxefinansierad verksamhet där kostnaderna för leverans och omhändertagande av vatten och avlopp ska täckas av brukningsavgifter, samtidigt som utbyggnad av ledningsnätet ska finansieras av anläggningsavgifter.

Brukningstaxa

Brukningstaxan består av fyra delar där du endast betalar för det du brukar. De fyra delarna är:

  • Lägenhetsavgift
  • Vattenmätaravgift
  • Dagvattenavgift
  • Rörlig avgift

För mer information se länkarna nedan.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift för nytt abonnemang består av fyra delar som räknas samman till total anslutningsavgift beroende på vilka ändamål som ska nyanslutas.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Mattias Persson
Senast uppdaterad: 2018-06-26