Ersätt denna text med det lättlästa innehållet. Om ingen lättläst text ska finnas på sidan så ta bort det innehåll som finns under innehållsytan "Lättläst"!

Samtliga dokument till Översiktsplan 2020

Översiktsplan 2020

Samrådsförslaget för Översiktsplan 2020 var ute på samråd under tiden 16 april till och med 16 juni. Samrådet är avslutat och det går därför inte att lämna synpunkter på det längre. Nästa möjlighet att yttra sig blir i granskningsskedet.

Till översiktsplan 2020 hör även en miljökonsekvensbeskrivning. Klicka på länkarna nedan för att öppna upp respektive dokument.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: