Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Visionsseminarium

OP 2020 visionsseminarium

Fredagen den 10 november samlades Lommas politiker och tjänstemän på Flädie mat och vingård för att delta i en visionsdag för kommunens nya översiktsplan 2030. En rapport från dagen finns att läsa i länklistan nedan.

Hur många invånare 2040?

En av kommunens stora utmaningar som översiktsplanen ska redogöra för är den framtida befolkningstillväxten. I gällande översiktsplan planerar kommunen för 26 000 invånare år 2030. Idag, 2018, har kommunen drygt 24 300 invånare. Hur mycket kommer kommunen överstiga det planerade befolkningsantalet för 2030? Och hur många invånare ska kommunen planera för fram till 2040?

Unika värden

Under visionsdagen funderade också kommunens politiker kring vad som är unikt för Lomma kommun och hur man kan bevara och utveckla dessa värden. Samtidigt som befolkningen ökar har kommunen ett ansvar att minimera klimatpåverkan. Landskapet behövs för odling, och nuvarande riktlinjer är att kompensera när grönområden tas i anspråk. Det gäller även att titta utanför kommunen, och se på regionen i sin helhet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-10-01