Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fossilbränslefri trafikplanering

cyklar

Under perioden 2016-2019 har Lomma kommun beviljats medel av Energimyndigheten för att driva projektet ”Trafikplanering för en fossilfri framtid i Lomma kommun”. I projektet har en trafikutredning tagits fram som ska integreras i det pågående arbetet med Lomma kommuns nya översiktsplan.

Målet med projektet är att kommunens nya översiktsplan har en målstyrd trafikplanering som klarar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle på trafikområdet. Underlaget ska specificera förslag på åtgärder som möjliggör övergången till ett fossilbränslefritt resande. Vidare ska underlaget ta fram förslag på ställningstaganden inom trafikområdet som leder till att uppsatta miljömål nås.

Med koppling till den planerade persontrafiken på Lommabanan 2021 ska utredningen även beskriva vilka åtgärder kommunen behöver genomföra för att den spårbundna trafiken ska få önskad effekt. Projektet innehåller även trafikräkning, resevaneundersökning och mobility management-åtgärder.

Mobility management-åtgärder

Följande mobility management-åtgärder genomfördes i samband med Trafikantveckan 16–22 september 2017:

Cykeldag i Lomma på Centrumtorget

Den 16 september 2017 invigdes Trafikantveckan med en Cykeldag i Lomma. Dagen bjöd på aktiviteter så som prova på elcykel, tipsrunda, cykelteknikbana med mera.

Forskningsföreläsning

Den 21/9-17 anordnades en föreläsning på biblioteket i Lomma på temat “Hållbart resande idag och i framtiden”. Forskare från K2 (Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik) presenterade aktuell forskning på temat. Vidare presenterades nuläge och framtid för transporter i kommunen.

Resetävling för skolklasser

Skolklasser F-6 bjöds in till resetävling i vilka klasser som kunde gå och cykla mest till skolan under Trafikantveckan. Vinnande klasser fick fika, pokal, vattenflaskor m.m. Samtliga klasser tackades med diplom.

Uppmärksamhet till cyklister och bussresenärer

På 5 olika platser i kommunen tackades cyklister och bussresenärer för att de valde att resa hållbart. Det delades ut give-aways, cykelkartor och fika.

I samband med Trafikantveckan 2018 planeras liknande aktiviteter som förra året. Det kommer även att göras en särskild satsning för kommunens medarbetare och deras arbetspendling och tjänsteresor.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2018-06-19