Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Fossilbränslefri trafikplanering

cyklar

Under perioden 2016-2019 har Lomma kommun beviljats medel av Energimyndigheten för att driva projektet ”Trafikplanering för en fossilfri framtid i Lomma kommun”. I projektet har en trafikutredning tagits fram som ska integreras i det pågående arbetet med Lomma kommuns nya översiktsplan.

Målet med projektet är att kommunens nya översiktsplan har en målstyrd trafikplanering som klarar övergången till ett fossilbränslefritt samhälle på trafikområdet. Underlaget ska specificera förslag på åtgärder som möjliggör övergången till ett fossilbränslefritt resande. Vidare ska underlaget ta fram förslag på ställningstaganden inom trafikområdet som leder till att uppsatta miljömål nås.

Med koppling till den planerade persontrafiken på Lommabanan med beräknad start i december 2020 ska utredningen även beskriva vilka åtgärder kommunen behöver genomföra för att den spårbundna trafiken ska få önskad effekt. Under hösten 2019 görs även en särskild satsning för kommunens medarbetare och deras arbetspendling och tjänsteresor. Projektet innehåller även trafikräkning, resevaneundersökning och mobility management-åtgärder.

Mobility management-åtgärder

Följande mobility management-åtgärder genomfördes i samband med Trafikantveckan 16–22 september 2019:

Cykeldag på Centrumtorget i Lomma

Den 14 september 2019 invigdes Trafikantveckan med en Cykeldag i Lomma. Dagen bjöd på flera aktiviteter kopplat till hållbart resande, så som prova på elcykel, tipsrunda och cykelteknikbana med mera.

Resetävling för skolklasser

Skolklasser F-6 bjöds in till resetävling i vilka klasser som kunde gå och cykla mest till skolan under Trafikantveckan. Vinnande klasser fick fika, pokal, vattenflaskor m.m. Samtliga klasser tackades med diplom.

Konstutställning på Lomma bibliotek

Elever från Strandskolan i Lomma ställde ut sina konstverk med temat "Min smarta väg till skolan" på Lomma bibliotek. Min smarta väg till skolan är ett projekt som Lomma kommun, med stöd från Energimyndigheten, på Standskolan med fokus på hållbara transporter.

Uppmärksamhet till cyklister och bussresenärer i Bjärred

Representanter från Lomma kommun var på Bjärred centrum för att tacka cyklister och bussresenärer för att de väljer att resa hållbart. Samtidigt som vi delade ut reflexer, cykelkartor och bjöd på fika fick vi höra på era tankar kring hållbara resor.

I samband med Trafikantveckan 2020 planeras liknande aktiviteter som föregående år.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-10-01