Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lomma tätort

Kommunfullmäktige antog i januari 2003 en fördjupad översiktsplan för Lomma tätort. Den ser på Lomma som helhet och behandlar frågor som områden för rekreation, fritid och turism, vägar och kommunikationer, men gör även nedslag i de utbyggnadsområden som är aktuella. Bland de finns till exempel Lomma Hamn och Lomma centrum.

Utöver att fungera som formell plan, det vill säga ett verktyg för att vägleda påföljande arbete med detaljplaner och bygglov med mera, är ambitionen även att den särskilt ska peka ut Lomma tätorts utvecklings-möjligheter för framtiden. Den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort fokuserar därmed mer på möjligheter än på restriktioner för utvecklingen.

På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan vi inte publicera samrådsredogörelser och utlåtanden på internet eftersom de innehåller namn på personer som lämnat in synpunkter. Är du intresserad av att få en kopia på samrådsredogörelsen eller utställningsutlåtandet är du välkommen att kontakta oss på telefon 040-641 10 00.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-01-16