Lomma tätort

Kommunfullmäktige antog i januari 2003 en fördjupad översiktsplan för Lomma tätort. Den ser på Lomma som helhet och behandlar frågor som rekreation, fritid och turism, vägar och kommunikationer. Den gör även nedslag i de utbyggnadsområden som är aktuella. Bland de finns till exempel Lomma Hamn och Lomma centrum.

Utöver att fungera som formell plan, det vill säga ett verktyg för att vägleda påföljande arbete med detaljplaner och bygglov med mera, är ambitionen även att den särskilt ska peka ut Lomma tätorts utvecklingsmöjligheter för framtiden. Den fördjupade översiktsplanen för Lomma tätort fokuserar därmed mer på möjligheter än på restriktioner för utvecklingen.

Kontaktuppgifter

Jesper Bergnordh

Översiktplanarkitekt

Sidansvarig: Jesper Bergnordh

Senast uppdaterad: