Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kustzonen

Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen mellan Lomma och Bjärred antogs av Kommunfullmäktige den 23 november 2006.

Planen är ett viktigt underlag för de detaljplaner som tas fram för kustzonen och andra viktiga ställningstaganden i det berörda området bland annat för:

  • viktiga kultur- och naturmiljövärden,
  • landskapsbild,
  • rekreation och fritid,
  • trafikförhållanden,
  • bebyggelse för bostäder och andra ändamål samt
  • markanvändningen generellt.

På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan vi inte publicera samrådsredogörelser och utlåtanden på internet eftersom de innehåller namn på personer som lämnat in synpunkter. Är du intresserad av att få en kopia på samrådsredogörelsen eller utställningsutlåtandet är du välkommen att kontakta Ulrika Håkansson Ström, tel 040-641 11 02.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2018-12-21