Kustzonen

Den fördjupade översiktsplanen för kustzonen mellan Lomma och Bjärred antogs av Kommunfullmäktige den 23 november 2006.

Planen är ett viktigt underlag för de detaljplaner som tas fram för kustzonen och andra viktiga ställningstaganden i det berörda området bland annat för:

  • viktiga kultur- och naturmiljövärden,
  • landskapsbild,
  • rekreation och fritid,
  • trafikförhållanden,
  • bebyggelse för bostäder och andra ändamål samt
  • markanvändningen generellt.
Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: