Bjärred och Borgeby

Fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby 1999

Den fördjupad översiktsplanen för Bjärred och Borgeby antogs av kommunfullmäktige i Lomma kommun år 1999.

Kontaktuppgifter

Jesper Bergnordh

Översiktplanarkitekt

Sidansvarig: Jesper Bergnordh
Senast uppdaterad: