Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bjärred och Borgeby

Fördjupning av översiktsplanen för Bjärred och Borgeby 1999

Den fördjupad översiktsplanen för Bjärred och Borgeby antogs av kommunfullmäktige i Lomma kommun år 1999.

På grund av personuppgiftslagen, PUL, kan vi inte publicera samrådsredogörelser och utlåtanden till denna plan på internet eftersom de innehåller namn på personer som lämnat in synpunkter. Är du intresserad av att få en kopia på samrådsredogörelsen eller utställningsutlåtandet är du välkommen att kontakta oss på telefon 040-641 10 00.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Ulrika Håkansson Ström
Senast uppdaterad: 2019-01-16