Examensarbete om fallskydd och multiplaner

Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? Under våren 2017 har ett examensarbete rörande mikroplaster från fallskydd och multiplaner utförts i Lomma kommun. Syftet med examensarbetet var att undersöka i vilken omfattning fallskydd och multiplaner utgör en källa till mikroplaster. 

Vidare var syftet med arbetet att ta reda på vilka juridiska möjligheter miljöinspektörer har att ställa krav på åtgärder för att hindra spridning av mikroplaster från sådana anläggningar. 

Plast används dagligen. Plast har god hållbarhet och tålighet mot slitage och är därför också svårnedbruten. Plastavfall har spridit sig över hela jorden såväl på land som i vatten. Mindre och mindre partiklar, så kallad mikroplast, bildas när plasten slits ner. Mikroplaster har konstaterats påverka allt ifrån små organismer till fisk, fåglar och däggdjur. Intag av mikroplatser kan skapa fysiska problem i matsmältningsprocessen i olika organismer. Dessutom kan olika miljögifter adsorberas till mikroplasternas yta.

Lomma kommun har uppmärksammat problemen med mikroplaster. Ett förslag från hösten 2016 föreslår att man ska fasa ut produkter med mikroplaster. I samband med ett besök på Fladängskolan observerades stora mängder av gummigranulat, vilket är ett slags mikroplast, på skolgården. Granulaten kommer från multiplanen och fallskydd som finns på skolgården. Granulaten hamnar i dagvattenbrunnar och leder ut i Höje å.

Är fallskydd och multiplaner en källa till mikroplaster? - Examensarbete av Jens Andersen HörmanPDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: