Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alredshällskolan

Senaste inspektion: 2018-04-05
Avvikelser: Inga

Alléköket

Senaste inspektion: 2017-05-16
Avvikelser: Temperatur

Alnarps förskola

Senaste inspektion: 2017-09-20
Avvikelser: Skadedjursbekämpning, rengöring, desinfektion

Bildrikets förskola

Senaste inspektion: 2018-10-01
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden och temperaturkriterier.

Bjärehovskolan

Senaste inspektion: 2018-01-17
Avvikelser: Förpackningsmaterial

Bjärehovskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2017-10-26
Avvikelser: Temperatur och information.

Borgeby förskola

Senaste inspektion: 2016-02-24
Avvikelser: Inga

Brohus förskola

Senaste inspektion: 2018-10-18
Avvikelser: Inga

Centralen Caféet (fritidsklubb, fritidsgård)

Senaste inspektion: 2017-11-15
Avvikelser: Temperatur

Domedejlas förskola

Senaste inspektion: 2017-03-30
Avvikelser: Inga.

Emils förskola

Senaste inspektion: 2015-12-16
Avvikelser: Rengöring, temperatur.

Fladängsskolan

Senaste inspektion: 2017-04-11
Avvikelser: Inga

Havsblick

Senaste inspektion: 2017-05-02
Avvikelser: Temperatur.

HVB Smedgatan

Senaste inspektion: 2016-02-29
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden

Jonasgården Korttidsboende

Senaste inspektion: 2016-06-22
Avvikelser: Inga

Jonasgårdens vårdboende

Senaste inspektion: 2017-09-03
Avvikelser: Infrastruktur, skadedjursbekämpning, råvaror och förpackningsmaterial, temperatur, HACCP-baserade förfaranden,säker hantering.

Kartstorpskolan Norra

Senaste inspektion: 2018-05-08
Avvikelser: Vattenförsörjning och material i kontakt med livsmedel

Karstorpskolan Södra

Senaste inspektion: 2018-10-17
Avvikelser: Inga

Korallens förskola

Senaste inspektion: 2016-03-03
Avvikelser: Inga

Lerviks förskola

Senaste inspektion: 2018-09-27
Avvikelser: HACCP-baserade. Operativa mål.

Ljungen daglig verksamhet

Senaste inspektion: 2017-10-17
Avvikelser: Inga

Lomma Montessori

Senaste inspektion: 2017-08-16
Avvikelser: Inga

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2017-09-19
Avvikelser: Råvaror och förpackningsmaterial.

Löddesnässkolan

Senaste inspektion: 2018-04-17
Avvikelser: Inga

Majas förskola

Senaste inspektion: 2017-12-15
Avvikelser: Temperatur

Montessori Bjerred Ek Förening

Senaste inspektion: 2018-10-24
Avvikelser: Inga

Montessoriförskolan Gunghästen

Senaste inspektion: 2016-04-19
Avvikelser: Rengöring och desinfektion och personlig hygien (papper saknas
vid handtvättställ).

Närståendestödet Treklävern

Senaste inspektion: 2017-05-19
Avvikelser: Inga

Orion äldreboende

Senaste inspektion: 2017-08-23
Avvikelser: Inga

Piläng (fritidsklubb)

Senaste inspektion: 2016-09-13
Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan kök

Senaste inspektion: 2018-02-13
Avvikelser: Inga.

Pilängens förskola

Senaste inspektion: 2017-09-14
Avvikelser: Infrastruktur, säker hantering

Regnbågens förskola

Senaste inspektion: 2017-01-23
Avvikelser: Inga

Rutsborgskolan

Senaste inspektion: 2017-03-29
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden.

Rutsborgskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2016-02-08
Avvikelser: Temperatur, information.

Skeppets förskola

Senaste inspektion: 2018-10-01
Avvikelser:Inga

Solrosens förskola i Alnarp

Senaste inspektion: 2017-04-24
Avvikelser: Inga

Slåtterängens förskola

Senaste inspektion: 2017-09-05
Avvikelser: Temperatur

Smultronställets förskola

Senaste inspektion: 2018-06-14
Avvikelser: Utformning och underhåll av lokaler och utrustning

Stationen (fritidsklubb, fritidsgård)

Senaste inspektion: 2016-11-15
Avvikelser: Inga

Strandpaviljongens förskola

Senaste inspektion: 2018-08-16
Avvikelser: Inga

Strandskolan

Senaste inspektion: 2017-12-15
Avvikelser: Inga

Strandängens förskola

Senaste inspektion: 2016-10-04
Avvikelser: Grundföruttsättningar hygien, HACCP-baserade förfarande, operativa mål.

Strandängsgatans äldreboende

Senaste inspektion: 2017-09-07
Avvikelser: Inga

Trollets förskola

Senaste inspektion: 2017-09-20
Avvikelser: Inga

Tulpangårdens förskola, gul

Senaste inspektion: 2017-10-17
Avvikelser: skadedjursbekämpning (insektsnät saknades vid fönster)
Personlig hygien (hårskydd saknades) HACCP-baserade förfaranden 

Tulpangårdens förskola, röd

Senaste inspektion: 2018-10-16
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien (håskydd saknades, städning eftersatt, vädring utan insektsnät, rutiner i egenkontroll kyl/frys.

Vega äldreboende

Senaste inspektion: 2017-10-17
Avvikelser: Inga.

Vinstorpskolan

Senaste inspektion: 2017-03-21
Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola

Senaste inspektion: 2017-04-19
Avvikelser: Inga.

Ängshagen Öppen förskola och gruppverksamhet för dagmammor

Senaste inspektion: 2017-04-19
Avvikelser: Infrastruktur och lokaler.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-10-25