Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alfredshällskolan

Senaste inspektion: 2019-05-15
Avvikelser: Inga

Alnarps förskola

Senaste inspektion: 2019-09-30
Avvikelser: Inga

Bildrikets förskola

Senaste inspektion: 2018-10-01
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden och temperaturkriterier.

Bjärehovskolan

Senaste inspektion: 2019-10-10
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier

Bjärehovskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2019-09-17
Avvikelser: Inga.

Borgeby förskola

Senaste inspektion: 2016-02-24
Avvikelser: Inga

Brohus förskola

Senaste inspektion: 2019-06-12
Avvikelser: Inga

Centralen Caféet (fritidsklubb, fritidsgård)

Senaste inspektion: 2019-10-10
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier

Domedejlas förskola

Senaste inspektion: 2018-11-20
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden och personlig hygien
(tvättrutiner för personalkläder)

Emils förskola

Senaste inspektion: 2015-12-16
Avvikelser: Rengöring, temperatur.

Fladängsskolan

Senaste inspektion: 2019-10-09
Avvikelser: Inga

Havsblick

Senaste inspektion: 2019-06-25
Avvikelser: Inga

Jonasgården Korttidsboende

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga

Jonasgårdens vårdboende

Senaste inspektion: 2019-07-08
Avvikelser: Hygien, före, under och efter processen. personlig hygien, Bekämpning av skadedjur, Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier. Material i kontakt med livsmedel.

Karstorpskolan Norra

Senaste inspektion: 2018-11-29
Avvikelser: Inga

Karstorpskolan Södra

Senaste inspektion: 2018-10-17
Avvikelser: Inga

Korallens förskola

Senaste inspektion: 2018-12-11
Avvikelser: Inga

Lerviks förskola

Senaste inspektion: 2019-03-19
Avvikelser: Inga.

Ljungen daglig verksamhet

Senaste inspektion: 2017-10-17
Avvikelser: Inga

Lomma Montessori

Senaste inspektion: 2019-09-30
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2018-12-05
Avvikelser: Inga.

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2019-11-13
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier

Löddesnässkolan

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga

Majas förskola

Senaste inspektion: 2017-12-15
Avvikelser: Temperatur

Montessori Bjerred Ek Förening

Senaste inspektion: 2019-03-05
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden 

Montessoriförskolan Gunghästen

Senaste inspektion: 2018-11-06
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien,
HACCP-baserade förfarande (dokumentation)

Närståendestödet Treklövern

Senaste inspektion: 2017-05-19
Avvikelser: Inga

Orion äldreboende

Senaste inspektion: 2019-09-05
Avvikelser: Hygien, före och under processen, personlig hygien, upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier, faroanalys och kritiska styrpunkter. Utbildning.

Piläng (fritidsklubb)

Senaste inspektion: 2016-09-13
Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan

Senaste inspektion: 2019-10-07
Avvikelser: Inga

Pilängens förskola

Senaste inspektion: 2019-08-13
Avvikelser: Allmänna krav på livsmedelssäkerhet.

Regnbågens förskola

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga.

Rutsborgskolan

Senaste inspektion: 2019-02-28
Avvikelser: Inga

Rutsborgskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2019-09-27
Avvikelser :Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier .

Skeppets förskola

Senaste inspektion: 2019-10-15
Avvikelser:Inga

Solrosens förskola i Alnarp

Senaste inspektion: 2018-11-07
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien

Slåtterängens förskola

Senaste inspektion: 2018-11-05
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien

Smultronställets förskola

Senaste inspektion: 2018-11-27
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien, underhåll av lokal.

Strandpaviljongens förskola

Senaste inspektion: 2018-08-16
Avvikelser: Inga

Strandskolan

Senaste inspektion: 2019-05-03
Avvikelser: Inga

Strandängens förskola

Senaste inspektion: 2019-10-23
Avvikelser: Inga.

Strandängsgatans äldreboende

Senaste inspektion: 2017-09-07
Avvikelser: Inga

Trollets förskola

Senaste inspektion: 2019-08-16
Avvikelser: Inga

Tulpangårdens förskola, gul

Senaste inspektion: 2019-09-10
Avvikelser: Inga

Tulpangårdens förskola, röd

Senaste inspektion: 2019-09-10
Avvikelser: Inga.


Vega äldreboende

Senaste inspektion: 2019-09-05
Avvikelser: personlig hygien, upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier, faroanalys och kritiska styrpunkter, utbildning.

Vinstorpskolan

Senaste inspektion: 2017-03-21
Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola

Senaste inspektion: 2017-04-19
Avvikelser: Inga.

Ängshagen Öppen förskola och
gruppverksamhet för dagmammor

Senaste inspektion: 2017-04-19
Avvikelser: Infrastruktur och lokaler.

Äpplegårdens förskola

Senaste inspektion: 2019-01-09
Avvikelser: Utformning och underhåll av lokaler och utrustning.
Material i kontakt med livsmedel.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-11-19