Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alfredshällskolan

Senaste inspektion: 2020-03-04
Avvikelser: Dokumentering av temperaturkontroller.

Alnarps förskola

Senaste inspektion: 2019-09-30
Avvikelser: Inga

Bildrikes förskola

Senaste inspektion: 2019-11-28
Avvikelser: Inga.

Bjärehovskolan

Senaste inspektion: 2020-03-04
Avvikelser: Underhåll av lokal.

Bjärehovskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2019-09-17
Avvikelser: Inga.

Borgeby förskola

Senaste inspektion: 2016-02-24
Avvikelser: Inga

Brohus förskola

Senaste inspektion: 2020-03-03
Avvikelser: Inga

Centralen Caféet (fritidsklubb, fritidsgård)

Senaste inspektion: 2019-10-10
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier

Domedejlas förskola

Senaste inspektion: 2019-12-12
Avvikelser: Inga

Fladängsskolan

Senaste inspektion: 2019-10-09
Avvikelser: Inga

Havsblick

Senaste inspektion: 2019-06-25
Avvikelser: Inga

Jonasgården Korttidsboende

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga

Jonasgårdens vårdboende

Senaste inspektion: 2019-07-08
Avvikelser: Hygien, före, under och efter processen.
Personlig hygien, Bekämpning av skadedjur,
Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.
Material i kontakt med livsmedel.

Karstorpskolan Norra

Senaste inspektion: 2019-11-20
Avvikelser: Inga

Karstorpskolan Södra

Senaste inspektion: 2019-11-22
Avvikelser: Inga

Korallens förskola

Senaste inspektion: 2018-12-11
Avvikelser: Inga

Lerviks förskola

Senaste inspektion: 2019-12-02
Avvikelser: Inga.

Ljungen daglig verksamhet

Senaste inspektion: 2017-10-17
Avvikelser: Inga

Lomma Montessori

Senaste inspektion: 2019-09-30
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2018-12-05
Avvikelser: Inga.

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2019-11-13
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier

Löddesnässkolan

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga

Montessori Bjerred Ek Förening

Senaste inspektion: 2020-02-17
Avvikelser: Dokumentering av temperaturkontroller 

Montessoriförskolan Gunghästen

Senaste inspektion: 2018-11-06
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien,
HACCP-baserade förfarande (dokumentation)

Närståendestödet Treklövern

Senaste inspektion: 2017-05-19
Avvikelser: Inga

Orion äldreboende

Senaste inspektion: 2019-09-05
Avvikelser: Hygien, före och under processen, personlig hygien,
upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier, faroanalys
och kritiska styrpunkter. Utbildning.

Piläng (fritidsklubb)

Senaste inspektion: 2016-09-13
Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan

Senaste inspektion: 2020-02-28
Avvikelser: Inga.

Pilängens förskola

Senaste inspektion: 2019-08-13
Avvikelser: Allmänna krav på livsmedelssäkerhet.

Regnbågens förskola

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga.

Rutsborgskolan

Senaste inspektion: 2019-02-28
Avvikelser: Inga

Rutsborgskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2019-09-27
Avvikelser :Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier .

Skeppets förskola

Senaste inspektion: 2019-10-15
Avvikelser:Inga

Solrosens förskola i Alnarp

Senaste inspektion: 2019-12-13
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av temperaturkriterier

Slåtterängens förskola

Senaste inspektion: 2019-12-02
Avvikelser: Inga.

Smultronställets förskola

Senaste inspektion: 2018-11-27
Avvikelser: Grundförutsättningar hygien, underhåll av lokal.

Strandpaviljongens förskola

Senaste inspektion: 2018-08-16
Avvikelser: Inga

Strandskolan

Senaste inspektion: 2019-05-03
Avvikelser: Inga

Strandängens förskola

Senaste inspektion: 2020-02-24
Avvikelser: Inga.

Strandängsgatans äldreboende

Senaste inspektion: 2017-09-07
Avvikelser: Inga

Trollets förskola

Senaste inspektion: 2019-08-16
Avvikelser: Inga

Tulpangårdens förskola, gul

Senaste inspektion: 2020-03-11
Avvikelser: Underhåll av utrustning, uppfyllande av temperaturkriterier.

Tulpangårdens förskola, röd

Senaste inspektion: 2020-03-10
Avvikelser: Rengöring av utrustning och lokal.

Vega äldreboende

Senaste inspektion: 2019-09-05
Avvikelser: personlig hygien, upprätthållande av kylkedjan
och temperaturkriterier, faroanalys och kritiska styrpunkter,
utbildning.

Vinstorpskolan

Senaste inspektion: 2017-03-21
Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola

Senaste inspektion: 2017-04-19
Avvikelser: Inga.

Äpplegårdens förskola

Senaste inspektion: 2019-11-25
Avvikelser: Inga

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2020-03-25