Skolor, förskolor och annan omsorg

Här presenteras resultaten från de senaste livsmedelskontrollerna utförda på skolor, förskolor och andra omsorgsverksamheter. Beroende på om man lagar mat på anläggningen eller om det är ett mottagningskök, sker kontrollerna olika ofta.

Vad betyder symbolerna?

Inga eller ett fåtal avvikelser som inte leder till en extra kontroll

En eller ett fåtal avvikelser som leder till en extra kontroll

En eller flera avvikelser som leder till ett myndighetsbeslut såsom föreläggande eller förbud

Resultat vid senaste inspektion

Alfredshällskolan

Senaste inspektion: 2020-09-17
Avvikelser: Temperaturkontroller, HACCP-baserade förfaranden..

Alnarps förskola

Senaste inspektion: 2019-09-30
Avvikelser: Inga

Bildrikes förskola

Senaste inspektion: 2020-08-06
Avvikelser: Inga.

Bjärehovskolan

Senaste inspektion: 2020-09-17
Avvikelser: Underhåll av lokal.

Bjärehovskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2019-09-17
Avvikelser: Inga.

Borgeby förskola

Senaste inspektion: 2016-02-24
Avvikelser: Inga

Brohus förskola

Senaste inspektion: 2020-06-09
Avvikelser: Inga

Centralens Café (fritidsklubb, fritidsgård)

Senaste inspektion: 2020-09-02
Avvikelser: Inga.

Domedejlas förskola

Senaste inspektion: 2019-12-12
Avvikelser: Inga

Fladängsskolan

Senaste inspektion: 2020-05-13
Avvikelser: Inga

Havsblick

Senaste inspektion: 2019-06-25
Avvikelser: Inga

Jonasgården Korttidsboende

Senaste inspektion: 2019-11-18
Avvikelser: Inga

Jonasgårdens vårdboende

Senaste inspektion: 2019-12-17
Avvikelser: Inga

Karstorpskolan Norra

Senaste inspektion: 2020-05-26
Avvikelser: Inga

Karstorpskolan Södra

Senaste inspektion: 2020-05-15
Avvikelser: Inga.

Karstorpskolan Södra Café

Senaste inspektion: 2020-05-15
Avvikelser: Inga.

Korallens förskola

Senaste inspektion: 2020-06-04
Avvikelser: Inga

Lerviks förskola

Senaste inspektion: 2020-04-23
Avvikelser: Inga.

Ljungen daglig verksamhet

Senaste inspektion: 2017-10-17
Avvikelser: Inga

Lomma Montessori

Senaste inspektion: 2019-09-30
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier.

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2020-08-13
Avvikelser: Inga.

Lärkans förskola

Senaste inspektion: 2019-11-13
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och temperaturkriterier

Löddesnässkolan

Senaste inspektion: 2020-09-15
Avvikelser: Inga

Montessori Bjerred Ek Förening

Senaste inspektion: 2020-06-09
Avvikelser: Inga

Montessoriförskolan Gunghästen

Senaste inspektion: 2020-04-20
Avvikelser: HACCP-baserade förfaranden.

Närståendestödet Treklövern

Senaste inspektion: 2017-05-19
Avvikelser: Inga

Orion äldreboende

Senaste inspektion: 2020-05-18
Avvikelser: Inga.

Piläng (fritidsklubb)

Senaste inspektion: 2016-09-13
Avvikelser: Personlig hygien (arbetskläder och personaltoalett).

Pilängskolan

Senaste inspektion: 2020-02-28
Avvikelser: Inga.

Pilängens förskola

Senaste inspektion: 2019-08-13
Avvikelser: Allmänna krav på livsmedelssäkerhet.

Regnbågens förskola

Senaste inspektion: 2020-04-23
Avvikelser: Inga.

Rutsborgskolan

Senaste inspektion: 2020-04-29
Avvikelser: Underhåll av lokal

Rutsborgskolans elevcafé

Senaste inspektion: 2020-05-06
Avvikelser :Inga .

Skeppets förskola

Senaste inspektion: 2020-08-13
Avvikelser: Inga.

Solrosens förskola i Alnarp

Senaste inspektion: 2020-05-20
Avvikelser: Temperaturkontroll

Slåtterängens förskola

Senaste inspektion: 2020-04-23
Avvikelser: Inga.

Smultronställets förskola

Senaste inspektion: 2020-04-20
Avvikelser: Underhåll av lokal och utrustning.

Strandpaviljongens förskola

Senaste inspektion: 2018-08-16
Avvikelser: Inga

Strandskolan

Senaste inspektion: 2020-05-20
Avvikelser: Inga

Strandängens förskola

Senaste inspektion: 2020-02-24
Avvikelser: Inga.

Strandängsgatans äldreboende

Senaste inspektion: 2020-01-20
Avvikelser: Upprätthållande av kylkedjan och uppfyllande av
temperaturkriterier, material i kontakt med livsmedel.

Trollets förskola

Senaste inspektion: 2020-08-28
Avvikelser: Personlig hygien, HAACP-baserade förfaranden.

Tulpangårdens förskola, gul

Senaste inspektion: 2020-09-15
Avvikelser: Underhåll av utrustning.

Tulpangårdens förskola, röd

Senaste inspektion: 2020-03-10
Avvikelser: Rengöring av utrustning och lokal.

Vega äldreboende

Senaste inspektion: 2020-05-18
Avvikelser: Inga.

Vinstorpskolan

Senaste inspektion: 2017-03-21
Avvikelser:

Ängshagen Montessori förskola

Senaste inspektion: 2017-04-19
Avvikelser: Inga.

Äpplegårdens förskola

Senaste inspektion: 2019-11-25
Avvikelser: Inga

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2020-09-30