Allergi

Allergi och överkänslighet

Begreppet allergi innefattar även överkänslighet och står för många olika immunologiska reaktioner som orsakas av olika ämnen och miljöfaktorer i vår omgivning. Reaktionen vid allergi och överkänslighet medför att kroppen reagerar på ett allergen, ett ämne som orsakar allergi, som kan medföra besvär i till exempel ögon, näsa, luftvägar, mage och tarm samt på hud. Astma, allergi och annan överkänslighet har blivit en av vår tids folksjukdomar. Allergier mot pollen, pälsdjur, kvalster och livsmedel är de vanligaste allergierna i Sverige.

Andra faktorer som kan orsaka allergi och överkänslighet är till exempel tobaksrök, inomhusföroreningar, "sjuka hus", industriutsläpp, bilavgaser, parfym och doftande växter.

Tobaksrök

Tobaksrök innehåller cirka 3000 olika kemikalier varav en mängd anses cancerframkallande. Rökning och passiv rökning utgör därmed en mycket stor hälsorisk. Personer som redan lider av astma eller allergi är extra känsliga för tobaksrök. Barn som utsätts för tobaksrök har större risk att få astma och allergi.

På grund av de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och exponering av tobaksrök finns bestämmelser reglerade i tobakslagen 1993:581. Tobakslagen begränsar till exempel rökning i vissa lokaler och utrymmen samt på vissa områden utomhus, exempelvis på skolor, lokaler för barnomsorg och hälso- och sjukvård, hotell, restauranger samt andra lokaler dit allmänheten har tillträde.

Allergikoll 2017

Under 2017 har miljöenheten i Lomma kommun tillsammans med flera grannkommuner genomfört projektet Allergikoll 2017. Syftet med projektet var att kontrollera att restauranger och andra verksamheter som säljer oförpackade livsmedel uppfyller kraven kring allergiinformation. Projektrapport Allergikoll 2017PDF

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-03-08