Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Naturmiljöprogrammet

Lomma kommun har tagit fram ett förslag till Naturmiljöprogram. Det ska ses som en sektorsplan och kommer att fungera som underlag för den fysiska planeringen i Lomma kommun.

Ibland behöver avvägningar göras mellan olika intressen och programmet ska då användas som en kunskapskälla. Ett annat viktigt syfte med Naturmiljöprogrammet är att presentera värdefulla natur- och grönområden i kommunen för att visa på vart man kan ta sig för en härlig utflykt!

Vad ska människan ha naturen till?

För många människor är naturen något lika självklart som att äta och sova, något vi tar för givet att det ska finnas där. Andra ser den som något underbart och fullkomligt medan det för vissa är obegripligt varför man ska värna om stickande mygg och skränande fåglar.

Men det finns många anledningar till varför vi ska ta hand om och skydda vår natur:

Både svensk och internationell forskning visar att vi mår bra av att vara i naturen. Att kunna vistas ute i naturen är alltså både nyttigt och hälsosamt.

Vi människor har också ett behov av att veta var vi kommer ifrån. I landskapet som omger oss står viktiga delar av vår historia skriven. Människan har påverkat naturen genom jordbruk och industrier men i marken finns också lämningar från våra tidigaste förfäder.

Förutom kulturhistoria så kan landskapet också erbjuda estetiska värden. Naturen ger upphov till fantastiska skönhetsupplevelser under alla årstider; den bjuder på vårblommor, somrig grönska, höstlöv i sprakande färger och gnistrande snö.

Viktigaste anledningen till att bevara naturen är de tjänster som naturen utför åt oss, och som vi inte skulle kunna leva utan; de kallas ekosystemtjänster. Det vill säga rent vatten, luft, insekter som pollinerar växter och råvaror som vilt, fisk, svamp och bär.

Slutligen finns viktiga etiska skäl för att bevara naturen. Vi som lever idag bör leva så att de människor som kommer efter oss ska ha samma möjligheter som som vi har nu. Därför kan vi inte lämna en utarmad natur med färre arter och ekosystem som inte fungerar.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2018-04-26