Lommabuktens spännande fiskfauna

Öresund kryllar av fisk. Man har hittat över ett hundra olika fiskarter i sundet. De flesta arterna har en komplicerad livscykel och måste ha tillgång till olika miljöer under olika delar av sitt liv.

Smörbult

Lommabukten är av stor ekologisk betydelse eftersom den, liksom andra grunda havsområden, fungerar som en stor barnkammare under våren och sommaren. På de sandiga bottnarna i bukten växer flatfiskar som skrubbskädda och rödspätta upp, och i ålgräsängarna hittar yngel av torsk, ål, sill, horngädda och sjurygg föda och skydd.

Trots att bukten utgör en liten del av Öresund är den av stor ekologisk betydelse för fiskarnas överlevnad. Det är därför som Lommabukten är utpekad som riksintresse för yrkesfisket.

Fiskar på grunt vatten

De grunda bottnarna, speciellt den rena sandbotten där vattnet snabbt värms upp, är mycket viktiga uppväxtområden för plattfisk. Det finns minst tolv olika arter av plattfisk i Öresund. Yngel från både skrubbskädda och rödspätta kommer in till de grunda områdena i april-maj och livnär sig på det stora utbudet av kräftdjur både på de rena sandbottnarna och i ålgräsängarna.

I maj kommer sandstubb och lerstubb i stora mängder till de grunda vattnen. Övriga smörbultsarter, som sjustrålig smörbult, kommer ofta på besök under skymning eller om natten. Kusttobisen letar gärna föda nära stranden under sommaren. Den utgör då en viktig födokälla för de större fiskarterna.

I augusti och september, när vattnet fortfarande är varmt på de grunda områdena, kommer stim av gästande fiskar som taggmakrill och ansjovis. Skarpsill och sill kan också leta sig till i de grunda bottnarna för att söka föda. På vintern är grundområdena i stort sett livlösa, och endast storspigg och större skrubbskäddor trivs i det kalla grunda vattnet.

Fiskar i ålgräsängarna

Ålgräsängarna är högproduktiva områden med mängder av föda för fisk. Därför fungerar de som uppväxtområden för bland annat torsk, ål, sill, horngädda och sjurygg. Inne i de gröna ängarna kan man också hitta storspigg och olika arter av kantnålar. Vanligast är tångsnällan, men även större och mindre kantnål samt större havsnål kan hittas i Öresund. I de mer öppna partierna i ålgräsängarna trivs plattfiskar. Större fiskar, som torsk, lax, havsöring och horngädda, söker gärna föda i form av fisk och kräftdjur i ålgräsängarna. Sist men inte minst kan man här hitta den fisk som gett ängarna sitt namn. Nämligen ålen.

Torsken i Öresund

Torskpopulationen i Öresund är unik. Här finns fortfarande en stor mängd stora torskar kvar. Torsken leker i de djupa delarna av Öresund där salthalten är minst tio promille. När äggen befruktats flyter de upp till ytan där de flyter till de kläcks efter 10-40 dagar. Efter ett par veckor, när larverna är 30-60 millimeter långa, söker de sig ned mot havsbotten igen. De tar sig till grunda havsområden och växer upp bland ålgräsängar och stenrev.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2017-07-11