Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kustplanering

Marint naturmiljöprogram och Kustvattenplan

Det krävs en långsiktig planering för att skydda buktens värden och skapa en hållbar samexistens mellan människa och natur.

Kommunen arbetar just nu med ett marint naturmiljöprogram som beskriver buktens naturvärden och visar på hotbilder och utvecklingsmöjligheter. Utifrån denna kunskap har sedan ett förslag på en Kustvattenplan med hänsynsområden tagits fram. Kustvattenplanen ingår som en del i den nya översiktplanen.

Kommunen vill gärna samarbeta med föreningar, allmänhet och andra intressenter för att skapa de bästa förutsättningar inför framtiden genom att skapa ett lokalt kustvattenråd.

Kontaktuppgifter

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2017-03-01