Högre och lägre - ändå inte tidvatten

Sandrevlar kommer och går beroende på havsströmmar och vågor. De är viktiga rastplatser för fågel men ger också skydd mot vågornas erosion. Vattenståndet i bukten kan variera stort. Det är nästan som vi hade tidvatten i bukten, men det är inte tidvatten utan vindar och lufttryck som gör att vattenståndet skiftar i Öresund.

Vad är tidvatten?

Tidvatten är variationer i havsvattnets nivå med perioder på ungefär ett halvt dygn. Månens (och solens) gravitation orsakar flodberg på båda sidor jordklotet. Dessa vattenansamlingar rör sig över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel. Ibland kallas lågvatten ebb och högvatten flod. Ebb är den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka från kusten och vattennivån sjunker tills lågvatten uppnås. Därefter följer flod, då vattnet stiger tills högvatten uppnås varefter förloppet upprepar sig.

Störst tidvatteneffekt får man vid polerna. I norra Norge finns en tidvattenström, Saltströmmen, som har en hastighet cirka 40 km/h. Det förekommer tidvatten i alla hav över hela jordklotet, men på många ställen är det så små skilnnader att det inte är märkbart.

I Lommabukten är det främst vindar och lufttryck som gör att vattenståndet i bukten förändras. Sandförflyttningar är också ett vanligt fenomen som medverkar till dynamiken i sundet. Det blir naturligt varierade miljöer som förändras lite i taget. När vattenståndet är lägre blir bottnen mer tillgänglig, och djur (till exempel kräftdjur) och växter som annars göms under vattenpelaren blir tillgängliga som föda åt fåglar.

Högtryck och ostlig vind, med gynnsamma sandförflyttningar, medför ofta lågt vattenstånd i Lommabukten.

Vid högtryck pressar det högre lufttrycket undan vattnet. Vid lågtryck är situationen den omvända. Eftersom vattenståndet på en plats inte bara bestäms av det lokala lufttrycket, utan av flera andra faktorer, så kan detta enkla samband sällan direkt observeras.

Vid högtryck, och rätt vindar, pressas vatten undan så att stenar och botten, som annars varit täckt av vatten, blir synligt. Vattenståndet är ofta högt under höst och vinter då det är många lågtryck och västvindar men lågt under vår och sommar då det ofta är högtryck och svaga vindar.

Kuriosa

Det finns ett uttryck som kallas tidjord, och det är jordskorpans variant av ebb och flod. Vid ebb trycks jordskorpan ihop och grundvattnet stiger, och när tidjorden har flod, tänjs jordskorpan ut och grundvattnet sjunker.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2020-10-19