Ett skafferi för fisk och fågel

Den långgrunda stranden i Lommabukten är ett stort skafferi för fiskar och fåglar. Vattnet värms snabbt upp och solljuset når ända ned till botten vilket gör att miljön är mycket produktiv.

Den långgrunda stranden i Lommabukten är ett stort skafferi för fiskar och fåglar. Vattnet värms snabbt upp och solljuset når ända ned till botten vilket gör att miljön är mycket produktiv. Här växer vattenväxter som nating, särv, nate och kransalger. Deras bladverk ger skydd och gömsle åt fisk och smådjur. När vattnet blir djupare än en meter tar oftast ålgräset över som vegetation på sandbotten. Ålgräs kan växa ända ned till tio meters djup.

Förr i tiden användes ålgräs som numera ofta kallas bandtång som gränsvallar för att hålla betesdjur utanför ett visst område eller hålla havet borta från bostäder. När du ser en tångvall någonstans så är den kanske uppbyggd av bandtång.

För att få till en riktigt bra grundstomme i skafferiet krävs att det finns en stor variation av "smårätter" och, för den delen, bord att sitta vid. I det skafferi som vi kallar Lommabukten finns till exempel nate och nating som är fleråriga, späda och kala vattenlevande örter. De utgör föda för växtätande fåglar och skydd för småfiskar, kräftdjur och plankton. På så vis kan man säga att de är som basvaror, och stolar och bord i vårt skafferi.

(Hårnating är en ekologiskt värdefull art i lommabukten. Källa: Wikimedia Commons, Runeberg )

De växtätande fåglarna sångsvan, knölsvan och sothöna är i allra högsta grad beroende av att det finns nate och nating. Skulle växterna försvinna flyttar även fåglarna, därför är det viktigt att man övervakar utbredningen av dessa växter i Lommabukten. Anledningar till varför nate och nating skulle försvinna kan vara förändrad tillgång på näring i vattnet, överbetning av fåglar, föroreningar eller närvaro av växtätande fiskar som tjockläppad multe, larver och mossdjur.

Bland de lite nyare arterna i bukten finner vi multen som är en god matfisk. Den tjockläppade multen som finns i Öresund är silverfärgad med längsgående ränder i blått eller grönt på sidorna. Överläppen är tjock och vårtig. Längden kan nå upp till 75 centimeter. Maxvikten är omkring 5 kilogram.

Vad är en alg?

Alger är en grupp organismer som använder sig av solen för att utvinna energi precis som växter. Genom fotosyntes omvandlar de solljus till kemisk energi som de kan använda för att växa och föröka sig. Alger känner vi som gröna, bruna och röda och färgen avspeglar det djup som de helst vill leva på. Ju längre ner i djupet man kommer desto mindre ljus kommer det ner och desto färre färger ser man. En stor skillnad från växter är att alger saknar ledningsvävnad för intern transport. Alger kan vara fastsittande eller rörliga som de på bilden. Alger kan vara encelliga och flercelliga.

Kransalger är en form av alger som växer i brack- och sötvatten och är vanligast i brackvatten. I vårt skafferi utgör de liksom nate och nating basvarorna men är inte växter. De påträffas på mjukbottnar där de fäster med rotlika trådar i bottensedimentet ned till tio meters djup. Kransalger lever i havsvikar och små och lugna vatten men också i älvar i fjälltrakter. Flera arter är beståndsbildande karaktärsväxter, framför allt i kalkrika sjöar och havsvikar. Kransalger är viktiga ur ett ekologiskt perspektiv då de utgör en viktig livsmiljö genom att bland annat ge skydd och föda åt djur som sedan blir mat åt fåglar, fisk och ryggradslösa djur.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2017-07-11