Ett reningsverk under ytan

Blåmusslor kan hjälpa oss att få bukt med övergödningen i våra hav. Musslor är effektiva filtrerare som tar upp mängder med näringsämnen ur havet. Vi kan sedan skörda blåmusslorna och använda dem som föda, biogas eller gödningsmedel. Redan idag prövas metoden med blåmusselodlingar, utanför Lysekil på västkusten och Mörbylånga i Kalmarsund.

Lomma kommun tog under hösten 2009 fram förslag på lämpliga platser för musselodlingar i Lommabukten. Tillsammans med Malmö stad, Sea-U vattenverkstad, Region Skåne och Länsstyrelsen har sedan en försöksodling startats för att undersöka förutsättningarna för framtida storskaliga odlingar.

Musslorna renar vattnet

Växtplankton som tagit upp näringsämnena kväve och fosfor, silas och äts i sin tur upp av musslan. Beroende på storlek kan en mussla sila mellan tre och nio liter vatten i timmen. En fullskalig blåmusselodling på västkusten med musslor som blir större än i Öresund väger ungefär 150 ton och musslorna filtrerar ungefär 18 000 kubikmeter vatten per timme.

Enligt beräkningar skulle en fullskaleodling kunna ta upp 50 ton av kväve och ett ton av fosfor per år. Detta motsvarar ungefär tio procent av Segeåns utsläpp till Lommabukten. Pilotprojektet börjar dock med en mindre anläggning i en storlek som motsvarar en halv fotbollsplan.

Odling på plats

I maj 2010 sattes de första blåmusselrepen på plats i Lommabukten. En blåmusselodling består av odlingsrep som hänger ned i vattnet från flytande tunnor till ungefär sex meters djup. På repen fäster sig de millimeterstora mussellarverna. Eftersom tillförseln av vatten och föda är större uppe i vattenmassan än nere vid botten, växer musslor odlade på långlina både fortare och innehåller mer kött jämfört med musslor på botten. Musslorna från Lommabukten kommer förmodligen inte att i första hand hamna på någon tallrik eftersom de är så små. Däremot kan de kanske användas som djurfoder eller för biogasframställning.
Om försöket i Lommabukten faller väl ut skulle man år 2013 kunna lägga ut riggar som är upp till 42 hektar stora.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2017-07-11