Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

För att vår kust och våra stränder
ska finnas kvar när havet stiger
testar vi olika naturliga sätt
att skydda stränderna.

LIFE Coast Adapt

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Syftet med LIFE Coast Adapt är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar genom att testa och utvärdera olika natur- och ekosystembaserade anpassningar.

I Lomma gör vi insatser på två platser: Vi reparerar en strandsträcka i Bjärred, och vi anlägger våtmarker i södra Lomma.

På strandsträckan norr om Långa bryggan i Bjärredlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tar vi bort ett betongrör och gräver upp vresrosor på den igenvuxna stranden. Målen är att dämpa erosionens negativa effekter och att göra stranden tillgängligare.

Genom att anlägga våtmarker vid Karstorplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ett par hundra meter från strandkanten vill vi både rena och minska kraften i vattenflödet innan det når havet. Vi skapar också ett rekreationsområde och främjar den biologiska mångfalden.

Läs mer om projektet och de olika testplatserna på lifecoastadaptskane.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Life Coast Adapt

LIFE Coast Adaptlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem.

Projektet drivs av Region Skåne, finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med Länstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lundsuniversitet, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut.

Life-logo
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn
Senast uppdaterad: 2019-07-15