För att vår kust och våra stränder
ska finnas kvar när havet stiger
testar vi olika naturliga sätt
att skydda stränderna.

LIFE Coast Adapt

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred

Stranden norr om Långa bryggan i Bjärred.

Syftet med LIFE Coast Adapt-projekten är att hitta förbättrade sätt att skydda kusten mot erosion och havsnivåhöjningar. Metoderna som används är naturbaserade, vilket betyder att man jobbar med naturen istället för emot den. Genom att testa och utvärdera olika metoder vill vi hitta effektiva och hållbara lösningar för framtiden.

I Lomma kommun kommer två olika projekt genomföras. Det ena är att vi reparerar en strandsträcka på 200 meter i Bjärred. Det andra är att vi anlägger våtmarker för dagvatten i södra Lomma.

På strandsträckan norr om Långa bryggan i Bjärred tar vi bort ett betongrör och gräver upp invasiv vegetation på den igenvuxna stranden. Nya växter kommer därefter planteras för att binda ihop sanden. Målen är att dämpa erosionens negativa effekter och göra stranden mer tillgänglig.

Ni kan läsa mer om projektet på Erosionsskydd i Bjärred.

Genom att anlägga våtmarker vid Karstorp, ett par hundra meter från strandkanten, vill vi både rena dagvattnet och minska kraften i vattenflödet innan det tillslut når havet. Vi skapar också ett rekreationsområde och främjar den biologiska mångfalden.

Ni kan läsa mer om projektet på Våtmarker i Lomma.

Läs mer om projektet och de olika testplatserna på lifecoastadaptskane.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Life Coast Adapt

LIFE Coast Adapt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska synliggöra, testa och utvärdera natur- och ekosystembaserade anpassningsåtgärder i kustzonen. Syftet är att bevara, förbättra och återställa land- och kustnära havsekosystem.

Projektet drivs av Region Skåne, finansieras av EU-programmet LIFE samt Havs- och vattenmyndigheten och sker i samverkan med Länsstyrelsen Skåne, Kommunförbundet Skåne, Lundsuniversitet, Lomma kommun, Helsingborgs stad, Ystads kommun och Statens Geotekniska Institut.

Life-logo
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helena Björn

Senast uppdaterad: