Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kart- och mättjänster

Det är kart–, mät- och GIS-enheten på samhällsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för kommunens kartmaterial. Till oss kan du vända dig om du till exempel vill beställa en nybyggnadskarta, kartutdrag över din fastighet, utstakning eller lägeskontroll för slutbevis.

För att beställa nybyggnadskarta, kartutdrag över din fastighet, utstakning eller lägeskontroll för slutbevis fyller du i blanketterna nedan och skickar därefter in till kmg@lomma.se eller via post; Lomma kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 23481 Lomma.

Återställande av förlorade eller skadade gränspunkter

Hela kommunen är indelad i fastigheter. Fastigheterna skiljs åt med en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade ovan mark med rör, järndubbar eller liknande. Det är förbjudet att flytta gränsmarkeringar.

Lantmäteriet har myndighetsansvar för alla fastighetsgränser och ansvarar för återställandet av förlorade eller skadade gränspunkter. Alla frågor som rör avstyckningar, förändring av gränser, servitut eller rättigheter besvaras därför av Lantmäteriet. Du som är fastighetsägare kan via lantmäteriets hemsida på egen hand ta reda vad som gäller för just din fastighet.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christel Nilsson
Senast uppdaterad: 2020-01-15