Sidan föreställer en bild på ett höghus.

På sidan kan du klicka på olika figurer.

Till exemepel en soptunna, en bil

och en person som matar fåglar.

Figurerna visar olika typer av klagomål

som kan finnas i din bostad.

När du klickar på de olika figurerna

kommer du till en ny sida

som förklarar vilka regler som gäller.

Vanliga klagomål i bostaden

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö. Ibland kan inomhusmiljön eller störningar runt omkring göra att det uppstår problem. Nedan finns ett höghus med exempel på vanliga klagomål.

Alla har rätt till en bra inomhusmiljö. Ibland kan inomhusmiljön eller störningar runt omkring göra att det uppstår problem. Som hyresgäst, lägenhetsinnehavare eller husägare har du ett eget ansvar att sköta lägenheten så att du inte orsakar problem, som till exempel fukt- och mögelskada eller att du spelar för hög musik. Din fastighetsägare har ett stort ansvar för hälsan för alla som bor i huset, till exempel genom att mäta radonhalten och att genomföra ventilationsmätningar.

Här nedan kan se olika exempel på klagomål som kan uppstå i din bostad med information om regler, tips och vad som gäller genom att klicka på figurerna i bilden.

Höghus med klickbara figurer Fågelmatning Fukt och mögel Biltvätt Dålig ventilation Eldning Hög musik Radon Skadedjur Störande husdjur Inomhustemperatur Störande husdjur

Bild: Johanna Dahl

Bilden ovan föreställer ett höghus.

På sidan kan du klicka på olika figurer.

Här under finns klickbara länkar som

tar dig till samma information:

Biltvätt

Dålig ventilation

Eldning

Fukt och mögel

Fågelmatning

Hög musik

Inomhustemperatur

Radon

Skadedjur

Störande fåglar

Hundar

Katter

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Nils Lundquist

Senast uppdaterad: