Aktuella gödselregler

Spridningsförbud under vintern

Spridningsförbud för mineralgödsel och stallgödsel gäller 1 december till 28 februari. Under november är spridning av vissa typer av fastgödsel dock tillåten.

Begränsningar i spridningar under hösten

I Blekinge, Skåne och Halland får stallgödsel och andra organiska gödselmedel bara spridas i växande gröda eller inför sådd av höstoljeväxter mellan 1 augusti och 31 oktober. På lerjordar med mer än 15 procent lerhalt får gödsel även spridas inför höstsådd av säd.

Beräkning av gödselvolymen

Lantbrukare inom nitratkänsliga områden ska beräkna och dokumentera lagringsmöjligheterna för den gödsel som produceras på gården.

Är lagringsutrymmet begränsat kan du behöva fundera på möjligheterna att lagra gödsel framöver. Det kan krävas nybyggnation eller att lagringen sker på annan plats.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom

Senast uppdaterad: