Lomma kommun

E-tjänster

Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Djurhållning i tätorterna

Inom detaljplanelagt område inom tätorterna finns det tillståndskrav för viss djurhållning, exempelvis kor, hästar och höns. När det gäller ormar som husdjur finns speciella saker att tänka på.

I Lomma kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö, utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), finns tillståndskrav för viss djurhållning inom detaljplanelagt område, tätorten.

Enligt § 3 i dessa föreskrifter krävs tillstånd av miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm
  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2018-04-13