Djurhållning i tätorterna

Inom detaljplanelagt område inom tätorterna finns det tillståndskrav för viss djurhållning, exempelvis kor, hästar och höns. När det gäller ormar som husdjur finns speciella regler (se nedan).

I Lomma kommuns lokala föreskrifter för människors hälsa och miljö, utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), finns tillståndskrav för viss djurhållning inom detaljplanelagt område, tätorten.

Enligt § 3 i dessa föreskrifter krävs tillstånd av Miljö- och byggnadsnämnden för att inom område med detaljplan hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
  • giftorm
Tillstånd krävs inte för att hålla upp till fem höns, dock ej tupp.
Tillstånd krävs även i de tätbebyggda områden som har markerats i kartbilaga 2. 

Ormar

Ormar kan bära på smittsamma sjukdomar, till exempel salmonella. Många människor är dessutom rädda eller har fobi för ormar. Därigenom ställs det särskilda krav att hålla just orm som husdjur. Om du skaffar orm får du gärna ta kontakt med en lokal herpetologisk förening. Meddela gärna dina grannar om du har skaffat orm och förklara vilka åtgärder du har vidtagit för att försäkra dig om att din orm inte rymmer (till exempel att ventilöppningar försetts med finmaskigt nät och att terrariet alltid hålls låst).

Det anses klart olämpligt att låta en orm få röra sig fritt i bostaden utanför terrariet. Terrariet måste vara konstruerat och av ett sådant material så att ormen och dess omgivning skyddas. Foderdjur ska inte heller kunna gnaga sig ut ur buren och lämna en flyktväg åt ormen.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Helene Blom
Senast uppdaterad: 2019-06-12