Mellan Alléskolan och Pilängskolan
håller en ny skolbyggnad på
byggas.

Den ska innehålla nio klassrum
och en matsal.

Arbetet påbörjades
i februari 2021 och
ska vara klart sommaren 2022.

Mellanstadiebyggnad inom Pilängsområdet

Mellanstadieskola på Pilängs skolområde.

Den nya skolbyggnaden. Foto från den 19 oktober 2021.

Skolområdet Alléskolan/Pilängskolan ska byggas ut med en matsal och ytterligare nio klassrum för att möta det ökade elevantalet i kommunen. Bygget startade i februari 2021 och beräknas vara klart sommaren 2022.

Skolområdet behöver expandera för att möta det ökade elevantalet i kommunen och en ny skolbyggnad innebär att vi kan ta bort de provisoriska paviljonger som idag finns på skolområdet. Byggstart sker under vecka 6 och byggområdet kommer att vara inhägnat med byggstaket. Verksamheterna på Alléskolan och Pilängskolan kommer att fortgå som vanligt under pågående byggnation.

Den nya byggnaden ska innehålla en matsal, nio klassrum och bli totalt 1900 kvadratmeter stor. Delen för matsal blir en etapp med endast en våning medan klassrummen fördelas över tre plan.

Lokalerna kommer att utformas med fokus på framtiden, flexibilitet, lärande och inkludering. Här skapas ett sammanhängande skolområde i Lomma, med elever från förskoleklass till årskurs 9.

Tidplan

  • Vinter 2020 - Projektering
  • Februari 2021 - Byggstart
  • Sommar 2022 - Projektet klart
Två hus.

Illustrationsbilder på den nya mellanstadiebyggnaden på Pilängsområdet.

Begränsad framkomlighet

Framkomligheten runt skolområdet kommer att vara begränsad under byggtiden och periodvis kommer vi att behöva stänga av Pilgatan mellan Rönngatan och Algatan. Det kommer att finnas tydliga hänvisningsskyltar i området vid dessa tillfällen.

För att minska trafikflödet i området och skapa en säker miljö runt skolan ser vi gärna att vårdnadshavare i största möjliga mån undviker att köra bil till skolan.

Det gröna sträcket visar byggstaketet som kommer att hägna in byggområdet. Det röda sträcket är en fålla för gång- och cykeltrafik.

Det röda sträcket visar var det kommer att finnas en fålla för gång- och cykeltrafik. Det gröna sträcket visar byggstaketet som kommer att hägna in byggområdet. Byggområdet är mellan Pilängskolan och Alléskolan.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Christer Carlsson

Senast uppdaterad: