Nu kan du ta tåget till och från Lomma!

Den 13 december startade persontågtrafiken på Lommabanan. Nu kan du ta tåget till och från Lomma, både i riktning mot Malmö och mot Helsingborg. På bara sju minuter kan du sedan åka från Lomma C till Malmö C eller till Furulund i Kävlinge. 

Glad flicka framför Lomma stationshus

Just nu ska vi försöka undvika att resa kollektivt om det går, på grund av pandemin. Men Lommabanan kommer att få stor påverkan på sikt, en resa till Malmö tar bara sju minuter.

Vi hoppas att många ska känna att tåget är det självklara valet att resa med. Med tågtrafiken ges möjligheten till ett mer hållbart resande och du få mer tid över för annat, säger kommunstyrelsens ordförande Robert Wenglén.

Två stationer på gång

Tågstationen i Lomma var först ut i en långsiktig satsning mot ett hållbarare samhälle. 2026 är ambitionen att två tågstationer till är igång – Flädie och Alnarp. Detta ritar om förutsättningarna för vår kommun på ett dramatiskt sätt. Lommabanan ger invånarna möjlighet till miljövänlig pendling och transport. 2026 kommer de flesta att ha max 15 minuters cykelväg till närmsta tågstation. I ett långsiktigt perspektiv ger detta fantastiska förutsättningar att resa tidseffektivt, hållbart och klimatsmart.

Unika möjligheter

Lommabanan ger också unika möjligheter för framtiden att utveckla våra samhällen på ett attraktivt och hållbart sätt kring tågstationerna, inte minst i Flädie och Alnarp. Etableringen av stationen i Flädie har påverkat framtida planer på hur den norra kommundelen ska växa. Stadsdelen Bjärreds vångar ska binda samman Bjärred och Borgeby och invånarna där får nära till stationen i Flädie. På sikt kan det bli aktuellt att utveckla samhällena i både Flädie och Fjelie.

Lomma kommun ligger mitt i en expansiv region och tre stationer på Lommabanan stärker Lomma kommuns position i regionen. De tre tågstationerna ger även ökade möjligheter till arbetspendling in till kommunen och skapar väldigt goda förutsättningar för verksamheter att etablera sig i vår kommun.

Läs mer om:

Tänk om ...

Brita med grönt tåg

Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och med Pågatågstrafik på Lommabanan blir det nu
enklare att resa hållbart. Lommabanan är en viktig länk i kollektivtrafiksnätet i södra Skåne och möjliggör klimatsmarta resor till bland annat Malmö på bara sju minuter.

Framtida möjligheter i Alnarp och Flädie

Modell: Brita, pensionär, Lomma

Anders med grönt och rött tåg på axeln

Lomma kommun strävar mot ett fossilbränslefritt samhälle och med Pågatågstrafik på Lommabanan blir det nu enklare att resa hållbart. Lommabanan är en viktig länk i kollektivtrafiksnätet i södra Skåne och möjliggör klimatsmarta resor till bland annat Malmö på bara sju minuter.

Snällt mot miljön

Modell: Anders, tågkännare, Lomma

Ebba med gult tåg i handen

Alltid nära till en tågstation! Det nya stationsområdet kommer att bli navet för kollektivtrafiken i kommunen. Det är lätt att ta sig hit till fots eller med cykel för vidare resa med tåg. På bara fem minuters cyklande når du Lomma station oavsett var i Lomma tätort du befinner dig. Knappt något avstånd alls!

Alltid nära till en station

Modell: Ebba, cykelfantast, Lomma

Abdi med grönt tåg

Den 13 december drar tågtrafiken igång med ett persontåg i timmen i varje riktning från Lomma. Under rusningstider går det inledningsvis tåg varje halvtimme. Med anledning av covid-19 uppmanar vi dig att försöka undvika att resa kollektivt om det går.

Biljetter och tidtabell

Modell: Abdi, processledare, Lomma

Tareq med rött tåg i stekpanna

Med en tågstation i Lomma öppnar sig en värld av möjligheter. Det blir nu enklare att bo i Lomma kommun och studera eller arbeta på annan ort, och dessutom ta sig dit på ett miljövänligt sätt. När pandemin lättar blir det också enklare att nå nöjen, kultur och shopping i såväl Malmö, resten av Skåne och Köpenhamn.

Närmare till plugg, jobb och nöjen

Modell: Tareq, mångsysslare, Habo Ljung

Gladys

Sluttande Torget, cykelparkeringar och Vågparken skapar tillsammans en naturlig
och levande mötesplats. Anslutande gång- och cykelvägar och busshållplatser på Vinstorpsvägen kopplar samman olika sätt att resa på och gör det lätt att skifta
mellan olika färdmedel.

Nya stationsområdet

Modell: Gladys, arkitekt, Lomma

Hugo och Viktor med tåg på huvudet

Den 12 december invigde vi Lomma tågstation! I normala tider skulle invigningen ha varit ett stort evenemang med folkvimmel. Då detta var inte möjligt på grund av pandemin, blev det ett digitalt event istället. Se filmen överst på sidan.

Modeller: Hugo och Viktor, tågfantaster, Bjärred

Felicia med gult tåg på axeln

Att ta tåget framstår idag som ett modernt och hållbart sätt att resa på. Samtidigt är tågresande mellan Arlöv, Lomma och Kävlinge inget nytt fenomen. Lommabanan öppnades för trafik redan 1886 och det var ett stort lyft för Lomma som samhälle. Lommas stränder blev lättillgängliga, industin växte och boenden i Lomma kunde enklare pendla till arbete på annan ort.

Tåget - en modern historia

Modell: Felicia, sjuksköterska, Lomma

tom bakgrund

De nya skärpta råden från Region Skåne säger att du ska undvika att resa med kollektivtrafik om du har möjlighet. Men du som behöver resa, till exempel till skola eller jobb, kan självklart fortsätta att göra det.

Res - men bara om du måste

Modell: Kanske är det du?

järnväg

Lommabanan öppnades för trafik år 1886, men stängdes för persontrafiken år 1983. Nu öppnar vi upp igen!

tågkupe

Det finns fem olika busslinjer till och från Lomma. Snart kan du även ta tåget. Se aktuella tidtabeller på Skånetrafiken.

Närbild på växt

Res säkrare genom att välja tider när inte så många reser. Håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta symptom.