Från slutet av 60-talet till mitten av 70-talet
användes lergravarna vid Haboområdet för
deponering av hushållsavfall, asbestcementslam
och byggavfall med mera.

Deponier

Från slutet av 60-talet till mitten av 70-talet användes lergravarna vid Haboområdet för deponering av hushållsavfall, asbestcementslam och byggavfall med mera. Idag är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet för Habo deponiområde.

Lomma Hamn och Habo deponier

Tidigare verksamhetsutövare har inför Länsstyrelsen redogjort för vilka verksamheter som tidigare har bedrivits i området och var dessa ägt rum. Länsstyrelsen har därefter gjort en utredning kring verksamhetsutövarnas ansvar och meddelat att det är rimligt att Lomma kommun, Malmö stad, SYSAV, Heidelberg cement (tidigare Scancem AB, tidigare Eternitbolaget), Sydåtervinning och CA-fastigheter ska bidra till kostnaden för de ytterligare undersökningar som krävs av området.

SWECO VIAK fick i uppdrag att bedöma huruvida förhållandena vid Habo deponiområde är sådana att åtgärder bör vidtas och göra en översiktlig värdering av möjliga åtgärder samt dessa effekter och konsekvenser. Dessa kompletterande undersökningar av området och riskbedömningar presenterades för Länsstyrelsen i mars 2004.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Bengt Strengbom

Senast uppdaterad: