Detaljplaner och planprogram

Planprogrammet utgör det formella underlaget för beslut om detaljplaner inom området.

Planprogram med bilagor utgör underlaget för beslut om upprättande av detaljplaner för Lomma Hamn. En viktig bilaga är konsekvensbeskrivningen som visar hur den planerade utbyggnaden påverkar bland annat infrastruktur, miljö, samhällsservice och stads- och landskapsbild.

Miljöfrågorna i området beskrivs utförligt, dels genom en kartläggning av miljöförutsättningarna inom det tidigare industriområdet och dels genom redovisning av nödvändiga åtgärder, för att säkra en fullgod framtida miljö för bostäder och verksamheter.

Kontaktuppgifter

Lovisa Liljenberg

Stadsarkitekt

Sidansvarig: Lovisa Liljenberg

Senast uppdaterad: