Bostäder Lomma Hamn

Den nya stadsdelen med närhet till såväl strand, hamn och samhällsservice erbjuder också en rad fritids- och rekreationsmöjligheter. Bland annat har skogspartiet Strandfuret upprustats och en ny badparkering anlagts.

Byggföretag

Ansvariga byggföretag och fastighetsägare i Lomma Hamn är JM AB, Skanska Nya Hem, CA Fastigheter och Stena Fastigheter.

Hälften av bostäderna förmedlas efter Lomma kommuns hemortskö hos Boplats Syd i Malmö. Resterande genom markägarna JM AB, Skanska Nya Hem, CA Fastigheter, och Stena Fastigheter. Respektive exploatör svarar på dina frågor och hjälper dig att ställa dig i deras bostadskö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes

Senast uppdaterad: