Bostäder Lomma Hamn och centrum

Centrum

En av huvudtankarna bakom förändringarna i Lomma centrum är att öka antalet bostäder. Meningen är att skapa en trivsammare småstadskaraktär anpassad till den äldre bebyggelse som finns i området, exempelvis längs med Strandvägen.

Det gamla Centrumhuset har rivits och ersatts med nya byggnader, där affärslokaler ligger på bottenplan och bostäder på våningarna ovanför. Husen finns i olika upplåtelseformer och innehåller, framför allt, mindre lägenheter för äldre, yngre och studenter.

Byggföretag

Ansvariga byggföretag och fastighetsägare för de hus som byggts är Midroc Property Development, Veidekke och Skanska Nya Hem. Den senare har byggt ett 55+hus öster om Oscars bro och norr om Hamntorget.

Bostäderna fördelas mellan intresseanmälda hos byggföretagen och Lomma kommuns hemortskö hos Boplats Syd i Malmö.

Ett nytt särskilt boende, Vega, har byggts i Lomma centrum.

Lomma Hamn

Den nya stadsdelen med närhet till såväl strand, hamn och samhällsservice erbjuder också en rad fritids- och rekreationsmöjligheter. Bland annat har skogspartiet Strandfuret upprustats och en ny badparkering anlagts.

Byggföretag

Ansvariga byggföretag och fastighetsägare i Lomma Hamn är JM, Skanska, CA Fastigheter och Stena Fastigheter.

Hälften av bostäderna förmedlas efter Lomma kommuns hemortskö hos Boplats Syd i Malmö. Resterande genom markägarna JM AB, Skanska Nya Hem, CA Fastigheter, och Stena Fastigheter. Respektive exploatör svarar på dina frågor och hjälper dig att ställa dig i deras bostadskö.

  • Ingen giltig användare vald.

Sidansvarig: Gladys Fuentes
Senast uppdaterad: